Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Työllisyyspalveluja tarvitseville asiakkaille lisää valinnan mahdollisuuksia (Pirkanmaa)

Yksityisten palveluntuottajien määrää halutaan lisätä työllisyyspalvelujen tuotannossa. Pirkanmaan ELY-keskuksen avaamassa koko maata koskevassa tarjouskilpailussa haetaan palveluntuottajia toteuttamaan työllisyyttä edistäviä palveluja, joilla tuetaan työttömien työnhakijoiden määräaikaishaastatteluja. Tarjouskilpailun tuloksena tehtävän hankinnan sopimuskausi on huhtikuu 2017 - joulukuu 2018.

Palveluntuottajille maksetaan tuloksesta

Tarjouskilpailun perusteella palveluntuottajiksi valikoituneet yritykset ottavat hoitaakseen työttömien työnhakijoiden työllistymiseen tähtäävät palvelut. Palveluntuottajat voivat itse valita mielestään tehokkaimmat keinot työllistymisen edistämiseksi.

Ostopalvelujen käytöllä tehostetaan työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja tuetaan yksityisten palvelumarkkinoiden kehittymistä ja valmistautumista maakuntauudistukseen.

Asiakas voi itse valita palveluntuottajan

Jokaisen TE-toimiston (15) alueelle valitaan kolme palveluntuottajaa ja Uudellemaalle tavoitellaan viittä. Palvelun tuotannossa kokeillaan palvelusetelijärjestelmää, jossa asiakas voi valita itselleen parhaiten sopivan palveluntuottajan.

Ketkä pääsevät nauttimaan valinnanvapaudesta?

Hankittava palvelu kohdistuu pääsääntöisesti työttömille työnhakijoille, joille TE-toimistosta on tehty ensimmäinen määräaikaishaastattelu. Haastattelun jälkeen TE-toimistot valitsevat edellä kuvattuun palveluun osoitettavat asiakkaat.

Lisätietoja ostopalvelujen hankinnasta antaa Pirkanmaan ELY-keskuksen aikuiskoulutuspäällikkö Riikka Joutsensaari, p. 0295 036 053 ja Pirkanmaalla toteutettavien määräaikaishaastattelujen osalta Pirkanmaalla TE-toimiston palvelujohtaja Tarja Paulaniemi, p. 0295 045 708.


Alueellista tietoa