Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitys etenee (Kanta-Häme)

Hämeen ELY-keskus on käynnistänyt selvityshankkeen, jonka tavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia vähentää tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia Loimijoen vesistössä. Selvitys valmistuu vuoden 2017 lopulla.

Hankkeelle on nyt nimetty ohjausryhmä, jossa ovat mukana Forssan, Jokioisten, Loimaan, Tammelan ja Ypäjän kuntien edustajat, Pyhäjärven säännöstelyn luvanhaltija ja järven säännöstelyä hoitava yhtiö, Hämeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset sekä Suomen ympäristökeskus (SYKE). Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata sekä hanketta että erityisesti hankkeen tavoitteiden asettamista ja vaihtoehtojen tunnistamista. Ohjausryhmän tehtävänä on myös käsitellä ja hyväksyä loppuvuoden 2017 aikana valmistuva hankkeen loppuraportti. Selvityshankkeen aikana ohjausryhmä kokoontuu arviolta 3 - 4 kertaa. Ryhmän ensimmäinen kokous on sovittu pidettäväksi maaliskuun puolivälissä.

Loimijoki on laaja vesistöalue ja vesistöalueella on paljon erilaisia sidosryhmiä. Sidosryhmien osallistumisen mahdollistamiseksi hankkeessa toteutetaan vesistön käyttäjille suunnattu Webropol-nettikysely ja kaksi sidosryhmätyöpajaa. Webropol-kysely tehdään ja lähetetään huhtikuussa. Vesistön käyttäjiltä saatuja kyselytuloksia hyödynnetään toukokuussa järjestettävässä työpajassa, jossa tarkennetaan selvityksen tavoitteita ja tarkasteltavia vaihtoehtoja. Työpajatyöskentelyyn kutsutaan mukaan vesialueen omistajia, yhdistyksiä, toiminnanharjoittajia ja viranomaisia.

Tavoitteiden ja vaihtoehtojen määrittelyjen jälkeen Suomen ympäristökeskus (SYKE) tarkastelee vaihto­ehtojen vaikutuksia Pyhäjärven ja Loimijoen vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Toinen sidosryhmätyöpaja on tarkoitus järjestää syksyllä SYKEn laatimien vaihtoehtotarkastelujen valmistuttua.

 

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Merja Suomalainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 161, merja.suomalainen(at)ely-keskus.fi

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037, kirsi.elomaa(at)ely-keskus.fi

 

 

 

 

 


Alueellista tietoa