Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyys laski myös marraskuussa  (Pohjois-Pohjanmaa)

Työttömyys laski marraskuussa kolmentoista ELY-keskuksen alueella Pohjois-Pohjanmaa mukaan lukien. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli marraskuun lopussa lomautetut mukaan lukien vajaa 25 800 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 1 580:llä (-5,8 %). Työttömyyden lasku on jatkunut viime vuodenvaihteesta lähtien ja oli marraskuussa vielä hieman voimakkaampaa kuin lokakuussa. Työttömyyden lasku koski miehiä (-7,8 %) enemmän kuin naisia (-3,1 %).  Lomautettujen määrä laski ja aktiivitoimissa oli työnhakijoita enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen marraskuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna oli marraskuun lopussa 1 460 henkilöä, mikä on 600 vähemmän kuin vuosi sitten. Lokakuusta lomautettujen määrä nousi 130 henkilöllä. Lisäksi lyhennetyllä työviikolla työskenteli 515 työntekijää, missä laskua vuoden takaisesta oli 170 henkilöä. Joulukuun alussa TE-toimistoon tuli neljä yhteensä noin 160 henkilöä koskevaa ennakkoilmoitusta mahdollisesti alkavista uusista lomautuksista Nivala-Haapajärven, Oulun, Oulunkaaren ja Ylivieskan seuduilla.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski marraskuussa. Nuoria työttömiä oli nyt 4 230, mikä on n. 250 (-5,7 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Lokakuuhun verrattuna nuorten työttömyys laski 140 henkilöllä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 180, mikä on 460 henkilöä ja 5,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Lokakuun lopusta työttömyys nousi tässä ikäryhmässä 70:llä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli marraskuun lopussa 8 015. Määrä laski lokakuusta 95 henkilöllä. Pitkään työttömänä olleiden määrä oli 15 henkilöä matalampi kuin vuosi sitten; pitkäaikaistyöttömien miesten määrä laski edelleen (-100), mutta naisten määrä kasvoi vielä (+80). Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi laskuun, sillä pitkäaikaistyöttömyyden muutosprosentti (vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen) oli nyt -0,2 %, kun se kuukausi sitten oli +0,6 %.

TE-toimistossa avattiin uusia työpaikkoja kaikissa ammattiryhmissä

Marraskuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 3 960 työpaikkaa. Uusia paikkoja avattiin 2 130 ja niiden määrä nousi vuoden takaisesta 140:llä. Työpaikkoja myös täytettiin kuukauden aikana enemmän kuin vuosi sitten eli lähes 500. Kuukauden lopussa auki oli edelleen noin 1 825 työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja avattiin kaikissa ammattiryhmissä. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden paikkoja avattiin edelleen eniten eli 505. Seuraavaksi eniten tuli tarjolle työpaikkoja asiantuntijoille (455), muille työntekijöille (370), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (300) sekä erityisasiantuntijoille (290). Lisäksi avattiin mm. 55 paikkaa toimisto- ja asiakaspalveluihin, 120 paikkaa prosessi- ja kuljetustöihin sekä 20 paikkaa johtajille.

Palveluissa olevien määrä nousi 550:llä vuoden takaisesta

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli marraskuun lopussa 10 120 työnhakijaa. Määrä nousi lokakuusta 240:llä. Viime vuoden marraskuuhun verrattuna palveluissa oli nyt 550 (+5,8 %) henkilöä enemmän. Yksityiselle sektorille työllistyminen lisääntyi eniten (+320). Palveluissa olevien määrät olivat marraskuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (3 260), kuntouttavassa työtoiminnassa (2 160), työllistettynä tai työharjoittelussa (1 730) ja työvoimakoulutuksessa (1 505) olevilla. Työttömien aktivointiaste (28,2 %) nousi viime vuoden marraskuusta (25,9 %).

Työttömyyskehitys positiivinen lähes kaikissa kunnissa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa 13,8 % ja se laski vuoden takaisesta Reisjärveä ja Utajärveä lukuun ottamatta kaikissa alueen kunnissa. Lokakuusta marraskuuhun työttömyysaste laski 16 kunnassa ja oli marraskuussa alle 10 prosenttia seitsemässä kunnassa. Matalimmat työttömyysasteet olivat Merijärvellä (7,8 %), Reisjärvellä (8,3 %), Limingassa (9,0 %) ja Alavieskassa (9,6 %). Korkeimmat, yli 15 prosentin, työttömyysasteet olivat marraskuussa Pudasjärvellä (17,4 %), Vaalassa (16,6 %), Iissä (16,2 %), Taivalkoskella (16,1 %) ja Oulussa (15,5 %).

Lähteet:

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus):
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:
Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Suunnittelija Helena Suvanto (tilastot), 0295 038 235, 050 390 2364
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski, Osaaminen ja kehittämispalvelut, 0295 056 801
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut, 0295 056 596
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
TE-toimiston vaihde 0295 056 500
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Seuraava tiedote ilmestyy tiistaina 24.01.2017.


Alueellista tietoa