Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Vaelluskalojen kalastusta koskeva ohjeistus Vuoksen vesistöalueelle (Itä-Suomi)

Kalastonhoitomaksun voi lunastaa netissä www.eräluvat.fi -sivustolla, puhelimitse (Metsähallitus) 020 69 2424 (klo 8-16), Mh Luontokeskuksissa tai R-kioskeilta. Maksun suorittamisen yhteydessä kysytään nimi- ja yhteystiedot sekä syntymäaika. Maksu on 39 euroa/vuosi, 12 eurroa/viikko ja 5 euroa/vrk.

Verkkokalastuksessa saa pyynti-tai venekuntaa kohti olla yhteensä 240 metriä verkkoja samanaikaisesti pyynnissä. Kalastus kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asetetulla kalatäkyisellä koukkupyydyksellä on Saimaan pääaltaalla ja Pielisellä kielletty (kts. karttaliite).

Pyyntimittojen vastainen, kielletyllä pyydyksellä saatu tai rauhoitettu kala on välittömästi laskettava takaisin veteen.

Paikallisesti voi olla myös muita vaelluskaloja koskevia rajoituksia. Tiedot voimassa olevista kalastusalueiden, ELY-keskuksen ja lainsäädännön määräämistä rajoituksista on esitetty sivustolla www.kalastusrajoitus.fi. Norppaan liittyvää kalastuksen säätelytietoa saa osoitteesta www.metsä.fi/saimaannorppa.

 

Alamitat, saaliskiintiöt, rauhoitusajat ja -alueet

Alamitat ovat kalastusasetuksen alamittoja. Alamittoja on voitu muuttaa kalatalousalue- tai järvikohtaisesti.

Rasvaevällinen taimen leveyspiirin 64 00 N eteläpuolella (mm. Vuoksen vesistössä) ja rasvaevällinen järvilohi Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä ovat aina rauhoitettuja.
Rauhoitus ei koske purossa tai lammessa elävää taimenta, jonne ei vaellusyhteyttä. Tällöin ylämitta on 45 cm eli voi ottaa saaliiksi vain alle 45 cm yksilöitä.

Rasvaeväleikattu taimen. Alamitta 50 cm. Syysrauhoitus joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Rasvaeväleikattu järvilohi. Alamitta 60 cm, Saaliskiintiö 1 kala/vrk/henkilö. Rauhoitettu Saimaan pääaltaalla ja Pielisessä 1.6. -31.8. (Kts. karttaliite).  Syysrauhoitus 1.8.-30.11. joessa ja purossa.

Nieriä. Alamitta 60 cm. Rauhoitettu Vuoksen vesistössä 1.9.-30.11. Rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella (ml. Luonteri, Louhivesi, Yövesi).

Harjus. Alamitta 35 cm. Rauhoitettu kaikelta kalastukselta 1.4.–31.5. Eräillä elinalueilla on asetettu paikallisia kalastuskieltoja.

Liite:
Karttaliite (kalastusasetus 1360/2015).
Asetuksen yhteydessä on myös tarkempaa kartta-aineistoa.  Kieltoalue merkitty sinisellä värillä.

 

Lisätietoja:
Johtava kalatalousasiantuntija Veli-Matti Kaijomaa,  Pohjois-Savon ELY-keskus, veli-matti.kaijomaa(at)ely-keskus.fi, puh. 0295026059.


Alueellista tietoa