Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Jokijäät liikkuvat Pohjois-Pohjanmaan joissa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Tulvahuippu saavutetaan Oulun eteläpuolisissa joissa viikonlopun aikana. Tulvan suuruus jäänee hieman keskimääräistä alhaisemmaksi. Maakunnan eteläosan jokien jäät ovat lähteneet koskipaikoista liikkeelle, mutta suvannoissa on yhtenäistä jääkenttää. Kiiminkijoessa jäiden liike on ollut vähäisempää, mutta ennusteen mukaan virtaama kasvaa viikonlopun aikana myös Kiiminkijoessa riittävän suureksi, jotta jäät lähtevät liikkeelle.

Odotettavissa on, että viikonlopun aikana jäät muodostavat patoja Kiiminkijoen, Oulujoen, Temmesjoen, Siikajoen, Kalajoen ja Lestijoen vesistöissä. Vedenpinta voi jääpatojen vuoksi nousta jokivarsilla paikallisesti haitallisen korkealle.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus varoittaa jokivarren asukkaita jäiden liikkeistä. 

Vesitilannetta voi seurata ymparisto.fi –verkkopalvelussa sekä Twitterissä tilillä POPTulvat.

 

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 504 7071 (kokonaistilanne)

Rakennusmestari Juhani Kortelainen, 0400-191 658 (operatiiviset tulvantorjuntatoimenpiteet)

Vesitalousasiantuntija Kaisa Kettunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 713 9242 (säännöstely)


Alueellista tietoa