Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Keski-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2015 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen historiallinen työttömyysvuosi päättyi samoihin lukemiin, joista se alkoikin. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa oli joulu­kuun lopus­sa 23 107 työtöntä työnhakijaa, niukasti eli vain 99 enemmän kuin edellisvuoden lopussa. Koko maassa työt­tömiä työnhakijoita oli 377 926, vuotta aiempaan verrattuna 14 658 enemmän. Vuoden takaista tilan­netta parempiin lukuihin pääsivät Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi ja Ahvenanmaa.  

Kuukautta aiempaan eli marras­kuun lopun tilanteeseen verrattuna työttömiä työnhakijoita oli Keski-Suomessa 2 038 ja koko maassa 35 820 enemmän. Vastaava muutos koetaan joka vuosi ja sen taustalla on työvoimapoliittisten toimenpi­teiden ja määräaikaisten työ­suhteiden tavanomaista yleisempi päättyminen sekä lomautusten li­sääntyminen ja oppilaitoksista valmistuneiden tulo työ­markkinoille.

Historiaa Keski-Suomi teki viime vuonna vajoamalla helmikuussa valtakunnan synkimmäksi työttömyysalueeksi. Helmikuun jälkeenkin, toukokuuta lukuun ottamatta Keski-Suomen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli ELY-keskusten korkein aina joulukuuhun asti.

Joulukuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Keski-Suomessa 18,0 %, ELY-keskusten toiseksi korkein. Korkein prosentti oli Pohjois-Karjalassa (18,3 %). Lähellä Keski-Suomea oli Kainuu (17,9), jota seurasivat Kaakkois-Suomi (17,6) ja Lappi (17,2 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työ­voimasta oli joulukuun lo­pussa 14,4 %.

Kaikkiaan Keski-Suomessa oli työnhakijoita joulukuun lopussa 38 517, joista työttömiä työn­ha­ki­joita 23 107. Työssä olevia työnhakijoista oli 8 625 ja työvoiman ulkopuolella olevia 6 269. Ly­hen­nettyä työviikkoa teki 516 työnhakijaa. Työttömistä työn­haki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 849. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 475 enemmän kuin marraskuussa, mutta 429 vähemmän kuin vuotta aiemmin joulukuussa.

Avoimet työpaikat

Joulukuun aikana Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli 2 315 avointa työpaikkaa, marraskuuhun verrattuna 51 vähemmän, mutta edellisvuoden joulukuuhun verrattuna 636 enemmän. Joulukuun avoimista työ­pai­koista oli uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 325. Joulukuun aika­na täyttyi 370 työ­paikkaa ja 1 025 työpai­kan rekrytoin­ti­prosessi oli käynnissä. Kuukau­den lo­pussa työpaikoista oli avoinna 889. Työnha­kijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suomessa joulukuun aikana 17 ja koko maassa 11.

Työttömyyden rakenne

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan työttömyysaste nousi joulukuun lopussa 21,1 %:iin. Marraskuun tavoin korkeampi työttömyysaste oli ainoastaan Kehys-Kainuun ja Itä-Lapin seutukunnissa. Keski-Suomen seutukunnista paras tilanne oli edelleen Keuruun seutukunnassa (15,8 %).

Vähintään kahdenkymmenen prosentin työttömyysasteen kuntia oli joulukuun lopussa koko maassa kaksikymmentä. Näistä kuusi oli Keski-Suomessa, kärjessä Saarijärvi ja Karstula (molemmat 22,9 %). Saa­rijärveä ja Karstulaa pahempi työttömyys löytyy ainoastaan Pelkosenniemeltä (23,7 %) Lapista. Muut kah­denkymmenen prosentin ylittäjät Keski-Suomessa olivat Kinnula, Viitasaari, Äänekoski ja Kannonkoski. Keski-Suomen matalimman työttömyysasteen kuntana jatkoi Muurame (12,8 %).

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista oli joulukuun lopussa naisia 9 953 (43,1 %) ja miehiä 13 154 (56,9 %). Työttömiä naisia oli 798 ja työttömiä miehiä 1 240 enemmän kuin marraskuussa. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna työttömiä naisia oli 331 enemmän ja työttömiä miehiä 232 vähemmän.

Työttömiä työnhakijoita oli Keski-Suomessa marraskuuta enemmän kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä ja myös kaikilla koulutusasteilla. Muutokset vuoden takaisesta tilanteesta ovat niin ikään olleet pääosin kasva­via, mutta joissakin ryhmissä on edetty myös parempaan suuntaan. Ikäryhmistä edellistä joulukuuta pie­nempiin työttömien työnhakijoiden määriin on päästy 20-24 sekä 45-59 –vuotiaissa.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2015 (pdf)

Lisätietoja
Keski-Suomen ELY-keskuksessa työllisyystilannetta ja työvoimapolitiikan toimeenpanoa koskeviin tiedusteluihin vastaa
Yksikön päällikkö Marja Pudas, p. 0295 024 568

Keski-Suomen TE-toimistossa tiedusteluihin vastaavat:

Johtaja Tuula Säynätmäki 0295 046 050

Palvelujohtaja Minna Heino 0295 046 020

  • työnvälitys- ja yrityspalvelut

Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen 0295 046 183

  • osaamisen kehittämispalvelut

Palvelujohtaja Leena Kauhanen 0295 046 064

  • tuetun työllistämisen palvelut

Alueellista tietoa