Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pirkanmaan työllisyystilanne kehittyy parempaan suuntaan

Laskennallisesti odotettua yli 41 000 työttömän työnhakijan määrää ei ylitetty, vaan luku jäi alle 40 000 henkilön joulukuussa 2015. Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä oli kuitenkin hieman kasvanut vuositasolla. Pirkanmaalla oli joulukuussa vuonna 2015 39 857 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuina 4 271 henkilöä. Työllisyystilanne oli Pirkanmaalla joulukuun lopussa koko maata heikompi. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 16,4 prosenttia, kun koko maassa luku oli 14,4 prosenttia. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä oli edelleen kasvusuunnassa vuositasolla verrattuna, muutos oli 3,4 prosenttia. Suhteellinen osuus on lähes samalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin, jossa nousua oli 4 prosenttia.

Kaikkiaan palveluasiakkaina on ollut 54 500 henkilöä eli yli 22 % työvoimasta. Avoimien työpaikkojen määrä oli kasvanut huomattavasti edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Muutos oli lähes viidennes eli 325 avointa työpaikkaa enemmän. Joulukuussa 2015 avoinna oli 1 977 kappaletta työpaikkoja. Kokonaisuudessaan työttömyyden kasvun lievä hidastuminen pitemmällä aikavälillä sekä avoimien työpaikkojen määrän kasvu vastaavana aikana kertoo muutoksesta parempaan suuntaan. Näyttää siltä, että keväällä 2016 tilanne kääntyisi työttömyyden laskuun vuositasolla verrattuna.

Pirkanmaan työllisyyskatsaus, joulukuu 2015 (pdf)

 


Alueellista tietoa