Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tulvariskien hallintasuunnitelmat hyväksytty vuosille 2016-2021 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistöalueille tai rannikkoalueille on tehty tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään tavoitteet sekä toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi sekä toimenpiteiden muut vaikutukset. Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt tulvariskien hallintasuunnitelmat 18.12.2015.

Keski-Suomea koskettavat Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöjen tulvariskien hallintasuunnitelmat. Nämä suunnitelmat ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset ovat nähtävillä 18.12.2015 - 19.01.2016 osoitteessa http://www.ymparisto.fi/trhs/kymijoki ja http://www.ymparisto.fi/trhs/kokemaenjoki. Asiakirjojen nähtäväolosta on myös kuulutukset kuntien ilmoitustauluilla sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen toimipaikassa.

Koko vesistöalueen kattavissa suunnitelmissa on tarkasteltu muun muassa tulvien ennustamista ja niistä varoittamista, maankäytön ja pelastustoimien suunnittelua sekä yhteiskunnan välttämättömyyspalveluiden turvaamista. Lisäksi on selvitetty tarve ja mahdollisuudet esimerkiksi tulvavesien pidättämiseen, vesistön säännöstelyn kehittämiseen tai perkauksiin ja pengerryksiin ottaen huomioon myös vesienhoidon tavoitteet. Suunnitelmat on laadittu toteuttamiskaudelle 2016-2021.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelusta ovat vastanneet alueelliset ELY-keskukset ja eri viranomaisia edustavat tulvaryhmät. Ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi olivat kuultavina 1.10.2014-31.3.2015, jonka jälkeen niitä muokataan tarpeellisin osin syksyn 2015 aikana.

Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen yhteydessä tehtiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA, 200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Suunnitelmien valmistelusta vastaavat ELY-keskukset selvittivät ja arvioivat hallintasuunnitelman ja siinä tarkasteltavien toimenpidevaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset yhdessä tulvaryhmiensä ja muiden sidosryhmien kanssa. 2.5.-2.8.2013 välisenä aikana järjestetyssä kuulemisessa oli mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta.

Keski-Suomen ELY-keskuksen tehtävänä on edistää ja seurata suunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista.

Lisätietoja:

Molemmat vesistöalueet Keski-Suomen osalta: Timo Sokka, 4.1.2016 -
p. 0295 024 816, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Kymijoen vesistöalue: Maria Luoma-aho, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
p. 0295 029 255, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa