Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Yksityisen meluvallin rakentaminen tiealueelle vaatii aina viranomaisen hyväksynnän (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen maakunnassa yksityiset tahot ovat alkaneet rakentaa teiden varsille meluvalleja omatoimisesti. Tällaiseen toimintaan ELY-keskus suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti mutta muistuttaa, että meluvallien rakentamisesta tie- tai suoja-alueelle – eli vähintään 20 metriä maantien keskilinjasta – on aina sovittava viranomaisten kanssa.

Viranomainen arvioi lupaa myöntäessään esimerkiksi sen, mikä vaikutus meluvallilla on liikenneturvallisuudelle ja tienpidolle, kuten tieltä aurattavan lumimäärän sijoittumiselle, tien kuivatukselle sekä ajoneuvojen törmäysvaaralle. Erityisesti näistä syistä johtuen yksityisen on syytä olla yhteyksissä viranomaisiin jo ennen toimenpiteisiin ryhtymistään.

Jälkikäteenkin rakenteita voidaan vaatia korjattaviksi, jotta edellä mainitut ehdot täyttyvät. Käytetyistä maa-aineksista riippuen myös ympäristökysymyksiä saatetaan joutua tarkastelemaan.

Keski-Suomen ELY-keskus opastaa ja neuvoo mielellään asiaan liittyvissä kysymyksissä! Yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme: www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Lisätietoja:

Kiinteistöpäällikkö Markku Karvonen, p. 0295 024 687
Keski-Suomen ELY-keskus


Alueellista tietoa