Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Yrittäjille tarjolla tietoa kansainvälisen kaupan sopimuksista ja riskienhallinnasta 3.12. Mikkelissä (Etelä-Savon ELY-keskus)

Sopimusjuridiikka on ajankohtainen aihe kaikenlaisissa yrityksissä ja kansainväistyminen tuo yrityksille tähän vielä lisähaasteita. Ongelmat sopimusten valmistelu- ja solmimisprosesseissa voivat tulla yrityksille kalliiksi.

Riskien hallitsemiseksi eteläsavolaisille yrittäjille järjestetään tietoisku kansainvälisen kaupan sopimuksista ja riskienhallinnasta. Tilaisuus on keskiviikkona 3.12.2014 klo 12-16 Etelä-Savon ELY-keskuksessa (Pyöreä torni, Jääkärinkatu 14, Mikkeli).

Paikalle on tulossa edustajia useista maakunnan vientiyrityksistä. Yrityksiä on rohkaistu tuomaan esille omia aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Tilaisuuden järjestää Etelä-Savon ELY-keskus Team Finland yhteistyönä yhteistyössä Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:n ja Finnvera Oyj:n kanssa.

Sopimusviidakko hallintaan

Kansainvälistyvä yritys joutuu solmimaan ulkomaisten kauppakumppaniensa kanssa erilaisia sopimuksia, kuten toimitus-, lisenssi-, agentti- ja palvelusopimuksia (kuljetus- ja vakuutussopimukset jne.) sekä erityyppisiä yhteistyösopimuksia. Sopimuksiin liittyy usein kotimaan kaupasta poikkeavia juridisia haasteita ja ongelmia: esimerkiksi säännösten epäyhteneväisyys, riitatilanteet, tuomioiden täytäntöönpano jne. Haasteita aiheuttavat myös kulttuurierot ja monimutkaiset kauppaan liittyvät logistiikka ja kuljetukset.

Yrityksissä otetaan usein riskejä hyväksymällä markkinoilla olevat mallisopimukset sellaisenaan ilman räätälöintiä tai hyväksymällä kauppakumppanin ehdottamat sopimukset. Tällainen toiminta johtuu mm. lakipalvelujen hinnoista, resurssipulasta, nopeista aikatauluista ym. Edelleen tehdään myös suullisia sopimuksia, jotka ovat hankalia esimerkiksi riitatilanteissa kun näyttöä ei löydy. Valmiit sopimusmallit harvoin soveltuvat sellaisenaan ja yrityksen pitäisi myös käydä sopimuksensa kohta kohdalta läpi niin, että varmasti ymmärretään mitä sisältö tarkoittaa oman yrityksen toiminnan ja riskinoton kannalta. Erityisesti taloudellisia riskejä sisältävät sopimukset tulisikin tehdä tai tarkistuttaa lakimiehen kanssa.

Valmentajalla pitkä kokemus kansainvälisestä juridiikasta

Kansainvälisen kaupan sopimukset ja riskienhallinta - tilaisuuden pääpuhujana on osakas, asianajaja, varatuomari Vesa Turkki Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:stä.  Vesa Turkki on kansainvälisen kaupan, yrityskauppojen sekä tutkimus- ja tuote-kehitykseen liittyvän juridiikan kokenut asiantuntija ja kysytty kouluttaja.

Juridia Bützow yhdistyi äskettäin Eversheds Internationalin kanssa ja tunnetaan nyt nimellä Asianajotoimisto JB Eversheds Oy. Eversheds on rankattu maailman johtavien asianajotoimistojen joukkoon.  Eversheds Internationalin muodostavat nykyisin 57 toimistoa, jotka toimivat 31 eri maassa Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Eversheds on edustanut muiden muassa Siemensiä, investointipankki Goldman Sachsia ja lentoyhtiö Flybetä. Suomen asianajomarkkinoilla vahva kansainvälistymisjärjestely tuo suomalaisten yritysten ulottuville yhä vahvempaa kansainvälistä juridiikan osaamista.

Finnvera neuvoo yrityksiä riskeiltä suojautumiseen

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera jakaa myös itse rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Toisena valmentaja on Team Finland alueverkoston kumppani Finnvera Oyj:n rahoituspäällikkö Jukka Paavilainen Mikkelistä.

Lisätietoja:

Asiantuntija Maaret Kaksonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 048


Alueellista tietoa