Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Taksilupien kokonaismäärä väheni yhdeksällä Itä-Suomessa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus on tänään antamassaan kiintiöpäätöksessä vuodelle 2015 vähentänyt alueensa taksilupamäärää yhdeksällä luvalla. Eniten muutoksia tuli maakuntakeskusten lupamääriin. Taksilupia voidaan kuitenkin myöntää myös ensi vuonna, koska kuntien taksikiintiöissä on vapaana olevia taksilupia.

Tavallisten taksilupien määrä vähenee Kuopiossa, Mikkelissä, Joensuussa ja Nurmeksessa kahdella luvalla sekä Heinävedellä ja Enossa yhdellä luvalla. Lupamäärä kasvaa ainoastaan Kontiolahdella. Varkauteen on lisätty kaksi esteetöntä lupaa ja vähennetty kaksi henkilöautolupaa. Vastaavasti Kesälahdelle on lisätty yksi esteetön lupa ja vähennetty yksi henkilöautolupa, joten lupien kokonaismäärä on pysynyt näissä kunnissa samana.

Taksilupien kokonaismäärä on ELY-keskuksen toimialueella 1283 taksilupaa, joista esteettömien ajoneuvojen osuus on 157 lupaa. Etelä-Savossa taksilupia on 394 (vähennystä 3), Pohjois-Savossa 516 (vähennystä 2) ja Pohjois-Karjalassa 373 (vähennystä 4).

Päätöstä varten ELY-keskus on kuullut kuntia, kauppakamareita ja taksialaa. Kuntien mielestä lupamäärät ovat pääasiassa riittävät eikä taksien palvelutasossa ja saatavuudessa ole ilmennyt suurempia ongelmia. Myös elinkeinoelämän tarpeisiin takseja näyttää olevan riittävästi. Kuopion seudulla toivottiin, että palveluja monipuolistettaisiin erityisesti kansainvälisten vieraiden kuljetuksia varten. Taksialan puolelta tuotiin huoli kannattavuudesta kysynnän hiipuessa.

Lupamääristä päättäessään ELY-keskus on ottanut huomioon, että yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi taksien kysyntä on vähentynyt. Erityisesti on otettu huomioon toimintaympäristössä pitkällä aikavälillä tapahtuneet muutokset.

Kuopion osalta lupamäärän vähentämiseen vaikutti olennaisesti se, että Kuopio ja Siilinjärvi muodostavat nyt yhteisliikennealueen korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä 11.11.2014 asiasta tehdyt valitukset. Alueen taksikapasiteetti tulee tehokkaammin käyttöön, kun Kuopion ja Siilinjärven taksit voivat vapaasti palvella asiakkaita koko yhteisliikennealueella.

Lisätietoja

lakimies Hannu Sorasalmi, p. 0295 026763
joukkoliikenneasiantuntija Toini Puustinen, p. 0295 026757
lupa-asiantuntija Päivi Juvonen, p. 0295 026721
liikennejärjestelmäpäällikkö Airi Muhonen, p. 0295 026747


Alueellista tietoa