Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Saamelaisalueen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on valmistunut (Lapin ELY-keskus)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käynnisti helmikuussa 2014 valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja maisemanähtävyyksien päivitysinventoinnin saamelaisalueella. Työn on toteuttanut arkeologi Eija Ojanlatva ja tutkija Päivi Magga Saamelaismuseo Siidan kulttuuriympäristöyksiköstä.

Maisema-alueet on kartoitettu aiemmin 1990-luvulla. Keväällä järjestetyissä yleisötilaisuuksissa valikoima saamelaisalueella nähtiin puutteelliseksi. Nyt laaditun päivitysinventoinnin tueksi Lapin ELY-keskus tiedusteli ehdotuksia tärkeistä maisemakohteista saamelaiskäräjiltä, saamelaisalueen kyläyhdistyksiltä ja saamelaisyhdistyksiltä sekä paliskunnilta ja alueen kunnilta. Lisäksi paikalliset asukkaat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tehneet lukuisia ehdotuksia toukokuussa avatun harava-paikkatietosovelluksen kautta. Ehdotuksia maisema-alueista ja maisemanähtävyyksistä saatiin yhteensä 246.

Inventointityöt ovat nyt valmistuneet ja ehdotukset arvokkaista maisema-alueista ja -nähtävyyksistä on nähtävillä osoitteessa:

Lapin ELY-keskus ottaa vastaan näkemyksiä ehdotuksista 12.12 saakka. Aiheeseen liittyvät yleisötilaisuudet pidetään Hetan kunnanvirastossa 1.12 klo 14, Utsjoen kunnanvirastossa 2.12 klo 10, Vuotson koululla 2.12 klo 17:30 ja Ivalon kunnanvirastossa 3.12 klo 10.

Saadut kommentit kootaan Saamelaisalueen maisema-alueiden arviointityöryhmän käsiteltäväksi, jonka jälkeen aineisto toimitetaan ympäristöministeriöön jatkokäsittelyyn. Valtakunnallinen kuuleminen käynnistyy koko valtakunnan maisema-alueiden päivitysinventointien valmistuttua vuonna 2015. Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, jotka korvaavat valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) aiemmin sisältyneet alueet.

Kilpisjärven Saana on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja ehkä Suomen tunnetuin tunturi. (kuva Päivi Magga)

Tenonlaakso on ollut valtakunnallisesti arvokas maisema-alue jo 1990-luvun alusta saakka. (kuva Päivi Magga)


Lisätietoja:

Lapin ELY-keskus
Ylitarkastaja Marjut Kokko p. 0400 304 745
marjut.kokko(at)ely-keskus.fi

Saamelaismuseo Siida
Tutkija Päivi Magga p. 040 180 1501
paivi.magga(at)samimuseum.fi
Arkeologi Eija Ojanlatva p. 040 167 6145
eija.ojanlatva(at)samimuseum.fi


Alueellista tietoa