Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pirkanmaalla on ensi vuonna 15 taksia vähemmän kuin tänä vuonna (Pirkanmaan ELY-keskus)

Ensi vuonna taksien määrä vähenee Tampereella kymmenellä ja kokonaisuudessaan vielä viidellä lisää, kun otetaan huomioon koko maakunnan taksikiintiö. Pirkanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus on tänään vahvistanut Pirkanmaan kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuodelle 2015.

Pirkanmaan ELY-keskus vähentää Tampereen taksien ensi vuoden lukumäärää kymmenellä tavallisella taksilla. Tampereen taksien tilaukset ovat vähentyneet merkittävästi vuosien 2013 ja 2014 aikana. Tilausvälityksen kautta tulleet tilaukset ovat vähentyneet tammi-syyskuussa keskimäärin 7,2 prosenttia. Viime vuonna vähennystä oli 8,4 prosenttia.

Tilausmäärien pienentyessä myös Tampereen kaupunkiseudun muissakin kunnissa on vähennystarvetta. Yhden taksin vähennykset koskevat Kangasalaa, Pirkkalaa ja Ylöjärveä. Takseja vähennetään Pirkanmaalla myös Punkalaitumelta ja Pälkäneeltä. Kummassakin kunnassa vähennystarve on yksi taksi.

– Taksien tilausmäärät ovat nyt kerta kaikkiaan niin vähäiset, että alalla on tehtävä supistuksia, toteaa ELY-keskuksen lupapäällikkö Jari Lehtonen.

Taksikiintiöt vahvistetaan vuosittain

Kysynnän ja tarjonnan vaikutusta lupakiintiöihin kaikkien asiakasryhmien osalta on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta niin kaupunkimaisilla alueilla kuin maaseudullakin. Erityisesti suurten kaupunkien ja kasvukeskusten kuntakohtaiset kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei heikennä palvelujen laatua, eikä rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana. Pirkanmaan ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin.

Vahvistaessaan lupien enimmäismääriä ELY-keskus on ottanut erityisesti huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät kuten väestökehityksen, väestön ikärakenteen, taajama-asteen ja joukkoliikenteen palvelut. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on otettu huomioon taksitilausten kehitys, olemassa olevat lupamäärät, taksitiheys ja viime vuosien ajosuoritteet.

Liite: Pirkanmaan taksikiintiö vuonna 2015

Lisätietoja:

  • Lupapäällikkö Jari Lehtonen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 013, [email protected]

 

 


Alueellista tietoa