Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Nuoren viljelijän aloitustukia haettiin tänä vuonna ennätysmäärä (Satakunnan ELY-keskus)

Tilanpidon aloittamiseen myönnettävän nuoren viljelijän aloitustuen haku päättyi 31.10.2014. Satakunnan ELY-keskus käsittelee vuosittain nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia keskimäärin 40 kappaletta. Jo viime vuonna havaittavissa oli vilkastumista ja kuluvalle vuodelle aloitustukihakemuksia kertyi ennätykselliset 64 kappaletta. Hakemusten runsas määrä aiheuttaa aloitustukiin varatun määrärahan uudelleen jakamista.

Satakunnan ELY-keskukselle varattu aloitustukien määräraha on tällä erää käytetty. Maa- ja metsätalousministeriö selvittelee parasta aikaa varojen riittävyyttä ja uudelleen jakamista. Alustavasti on luvattu aloitustukiin löytyvän riittävästi määrärahoja, joten kaikki tukiehdot täyttävät hakijat voivat saada myönteisen päätöksen. Määrärahojen uudelleen jakaminen aiheuttaa kuitenkin jonkin verran viivästystä päätöksenteossa. Uudet määrärahat saataneen käyttöön aikaisintaan marraskuun lopussa, jolloin päätöksenteko voi jälleen jatkua.

Nuoren viljelijän aloitustukien haku jatkuu ensi vuonna. Tukiehtoihin tullee jonkin verran muutoksia. Suurimpana muutoksena on esitetty, että aloitustukea on haettava aina ennen tilanpidon aloittamista. Lopulliset tukiehdot selvinnevät alkuvuoden aikana.

Investoinnit keskimääräistä suurempia

Maatalouden investointitukien osalta vuoden neljäs ja viimeinen hakukierros oli hakemusmäärältään edellisvuosien kaltainen. Hakemuksia saapui kaikkiaan 33 kappaletta.  Avustusta haettiin noin 330 000 euroa ja korkotukilainaa noin 3,8 milj. euroa. Haetut investoinnit olivat kuitenkin keskimäärin suurempia kuin aiemmin. Tuetun investoinnin keskimääräinen kustannus on aiemmilla hakukierroksilla ollut noin 100 000 euron luokkaa, kun nyt haettujen investointien keskimääräinen kustannus oli noin 240 000 euroa.

Määrärahatilanne investointien osalta onkin hieman haasteellisempi. Jaettavissa olevaa määrärahaa näyttäisi olevan jäljellä hieman yli puolet haetusta. Ministeriö selvittelee määrärahatilannetta myös investointitukien osalta ja jakaa käytettävissä olevat varat ELY-keskusten käyttöön samanaikaisesti aloitustukivarojen kanssa.

Määrärahojen riittämättömyys voi johtaa investointitukihakemusten valintamenettelyyn. Tästä johtuen rahoituskelpoisten hakemusten välillä suoritetaan valinta, jossa painotetaan valtioneuvoston asetuksella säädettyjä valintakriteereitä.  Valintamenettelyssä parhaiten sijoittuneet hakemukset saavat myönteisen tukipäätöksen.

Investointitukia on Satakunnassa myönnetty tänä vuonna jo 72 investointiin yhteensä avustuksena noin 1,8 milj. euroa ja korkotukilainana noin 3,3 milj. euroa.

Lisätietoja:
Katriina Rosvall
Maatilarahoitusasiantuntija
p. 0295 022 076


Alueellista tietoa