Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Närpiönjoen vesistörakenteiden vastuunjako muuttuu (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Metsä Board Oyj ovat tehneet sopimuksen, jossa on sovittu valtion ja Kaskisten metsäteollisuuden välisestä vastuunjaosta liittyen Närpiönjoen vesistörakenteisiin.  Sopimus koskee niitä vesistörakenteita, jotka on aikanaan rakennettu Jurvan ja Närpiön alueen tulvasuojelun parantamiseksi ja Kaskisten teollisuuden vedenhankinnan turvaamiseksi aiemmin voimassa olleen, vuonna 1975 allekirjoitetun sopimuksen perusteella. Uuden sopimuksen syynä on Kaskisten metsäteollisuuden vedentarpeen pienentyminen.

Uudessa sopimuksessa sovitaan Metsä Board Oyj:n vastuualueeksi Västerfjärdenin makeavesiallas siihen liittyvine rakenteineen sekä Närpiönjoen suuosan suojapengerrys, ns. Skrivarsbäckenin alue Närpiössä. ELY-keskuksen vastuulle kuuluu jatkossa Kivi- ja Levalammen tekojärvi ja siihen liittyvät rakenteet kokonaisuudessaan.

Suurin muutos entiseen verrattuna on se, että Kivi- ja Levalammen säännöstelyn hoito ja siihen liittyvät rakenteet siirtyvät yhtiöltä valtion vastuulle kesällä 2015. Tähän liittyen ELY-keskus on jo aloittanut tekniset toimenpiteet säännöstelyn hoidon siirtämiseksi. Muutostyöt maksavat noin 50 000 euroa ja yhtiö ja valtio maksavat ne puoliksi.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

  • Johtaja Aulis Rantala, puh. 0295 027 911
  • Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Metsä Board Oyj:

  • Kaskisten tehtaanjohtaja, Timo Rissanen, puh. 050 528 3988

Alueellista tietoa