Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Maaseudun luonnon monimuotoisuutta kartoitettiin Liperissä (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Tänä kesänä Liperissä on kartoitettu maaseutuympäristöä laatimalla alueelle LUMO- eli luonnon monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma. Suunnittelu koski Telmonselän, Kirkkosalmen ja Heposelän peltovaltaisia valuma-alueita. Suunnitelmaan on koottu kohteita, jotka lisäävät maaseudun luonnon monimuotoisuutta ja edistävät vesiensuojelua. Maanomistajat voivat halutessaan hakea kohteille EU:n ympäristötuen erityistukea sitoutuessaan niiden säilyttämiseen ja tekemällä niillä tarvittavia hoito- ja kunnostustöitä.

Yleissuunnitelman teosta vastasi Pohjois-Karjalan ELY-keskus yhteistyössä Liperin kunnan ja OTSO Metsäpalveluiden kanssa. Mukana suunnitelman teossa ovat olleet myös alueen asukkaat, viljelijät, kylätoimikunnat, yhdistykset ja paikalliset viranomaiset. Suunnittelun tuloksia esitellään tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Liperissä koulun Penttilä-salissa (Koulukuja 1) torstaina 4.12.2014 alkaen kello 10.00.

LUMO -yleissuunnittelun keskeisenä tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta maatalousalueilla. Suunnitelman avulla halutaan lisätä maatalouden ympäristötuen erityistuen käyttöä ja suunnata sitä luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviin alueisiin. Lisäksi yleissuunnitelmalla ohjataan erityistukialueille tehtäviä tarkempia hoitosuunnitelmia ja kannustetaan viljelijöitä hakemaan tukea.

Maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnittelun tarkoituksena on osoittaa valuma-alueilta luontaisia tai muutoin soveltuvia kohteita, joihin voisi perustaa vesiensuojelua ja myös luonnon monimuotoisuutta edistäviä kosteikkoja. Niitä voidaan toteuttaa mm. kaivamalla, patoamalla, pohjapadoilla, allasrakenteilla tai tulva-alueiden palauttamisella. Kosteikkojen suunnittelulla pyritään edistämään vesienhoidon suunnittelua Pohjois-Karjalassa.

Nyt tehtävä yleissuunnitelma on järjestykseltään 14 Pohjois-Karjalassa. LUMO-yleissuunnitelmien teko on lisännyt ympäristötuen erityistukien määrää suunnittelualueilla.

Lisätietoja

Biologi Arvo Ohtonen, LUMO-ohjausryhmän pj., puh. 0295 026 209, arvo.ohtonen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa