Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Maantie 848, erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Viikintie - Ukonkaivoksentie, Oulu  (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt Haukiputaalla maantielle 848 erillisen jalankulku- ja pyöräilyväylän tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen välille Viikintie - Ukonkaivoksentie. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Maantielle 848 välille Viikintie - Ukonkaivoksentie suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä maantien pohjoispuolelle. Suunniteltava väylä liittyy molemmista päistä olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyväylään.

Suunnitteluhankkeen ensisijaisena tavoitteena on kevyen liikenteen turvallisuuden sujuvuuden parantaminen.

Suunnittelutyö on käynnistynyt joulukuussa 2014. Tiesuunnitteluvaiheen aikana, tammi-helmikuussa 2015, pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus ja siitä tiedotetaan erikseen. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja – ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2015, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunto eri viranomaisilta sekä Oulun kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma. Rakennussuunnitelma on valmis toukokuun 2015 loppuun mennessä. Rakennuskustannusarvio on noin 200 000 € (alv 0%). Hankkeen toteutusajankohdasta ei ole vielä tehty päätöstä.


Lisätietoja antavat:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Projekti-insinööri Tero Tuhkala, puh. 044 7032 690, Oulun kaupunki,
Projektipäällikkö Viljo Heikkinen, puh. 040 5667 034, WSP Finland Oy.


Alueellista tietoa