Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lapin ELY-keskus vahvisti kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät (Lapin ELY-keskus)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vahvisti kuntakohtaiset taksi-lupakiintiöt vuodelle 2015. Lähtökohtana kiintiöiden määrittämisessä pidetään taksipalvelujen hyvää saatavuutta niin kaupunkimaisilla alueilla kuin maaseudullakin kaikkien asiakasryhmien osalta. Takseja tulee olla riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin.

Taksilupien enimmäismäärä vähenee Lapissa neljällä luvalla ja taksilupia on nyt kaikkiaan 507. Lupien enimmäismäärää pienennettiin Kemissä, Pellossa, Sodankylässä ja Torniossa yhdellä henkilöautoluvalla. Kittilässä taksilupien enimmäismäärä pidettiin ennallaan, mutta tavallisten henkilöautolupien määrää pienennettiin yhdellä ja vastaavasti esteettömien lupien määrää nostettiin yhdellä luvalla.

Kiintiöiden määrittämisessä ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavat tekijät sekä niissä tapahtuneet muutokset. Kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Kiintiöitä määrittäessä on otettu huomioon myös kuntien ja Lapin kauppakamarin lausunnoissaan esiin tuomat kuljetustarpeet.

Kiintiöissä vapaana olevat taksiluvat tulevat haettaviksi vuoden 2015 alkupuolella. Hakuajat julkaistaan muun muassa Lapin ELY-keskuksen internetsivuilla (www.ely-keskus.fi/Lappi). Taksiluvan hakijan tulee täyttää taksiliikennelaissa säädetyt luvan myön-tämisen edellytykset.

Liite

Luettelo taksilupien kuntakohtaisista enimmäismääristä Lapissa vuonna 2015 (pdf)

Lisätietoja

Ylitarjastaja Marja-Lea Hallikainen, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 218
Yksikön päällikkö Juha Tapio, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 260

 


Alueellista tietoa