Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kuntakohtaiset taksilupakiintiöt on vahvistettu vuodelle 2015 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 27.11.2014 tekemällään päätöksellä alueensa taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät eli taksilupakiintiöt vuodelle 2015. Päätöksessä on erikseen määrätty, kuinka moneen lupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset ja kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Päätös tulee voimaan 1.1.2015.

Kiintiöt tulee määrittää siten, että ne eivät rajoita taksipalvelujen saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua niin kaupunkimaisilla alueilla kuin maaseudullakaan. Taksilupien enimmäismäärä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on 859 lupaa. Taksitiheys on 563 asukasta/taksi eli 1,78 taksia 1000 asukasta kohti. Lupakiintiö Pohjois-Pohjanmaalla on 669 ja Kainuussa 190. Vuoteen 2014 verrattuna taksilupien määrää vähennettiin viidellä taksiluvalla.

Taksilupien määrää on vähennetty Kuusamossa kahdella taksiluvalla henkilöautolle ja Kajaanissa kolmella taksiluvalla henkilöautolle.

Nivalaan ja Pyhäjärvelle on lisätty yksi taksilupa esteettömän kalustovaatimuksen täyttävälle henkilö-autolle. Näiden kuntien taksilupien kokonaismäärä ei kuitenkaan kasva, koska samalla on vähennetty taksilupien henkilöautolle määrää.

Kiintiöiden määrittämiseksi ELY-keskus seuraa taksien kysyntää ja tarjontaa sekä taksipalvelujen laatua alueellaan. Lausunnot taksilupien määrästä ja taksien palvelutasosta on pyydetty alueen kunnilta, Oulun kauppakamarilta ja Suomen Taksiliiton Oulun lääninyhdistys ry:ltä paikallisyhdistyksineen.

Taksipalvelujen kysyntään vaikuttavina tekijöinä seurataan erityisesti väestökehitystä, väestön ikärakennetta, taajama-astetta, työpaikkaomavaraisuutta, vuodepaikkatiheyttä, anniskelupaikkatiheyttä, matkustajaterminaaleja, joukkoliikenteen määrää sekä yleistä taloudellista tilannetta. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä seurataan erityisesti voimassa olevien taksilupien määrää ja niiden suhdetta asukaslukuun sekä taksien välitystietoja ja ajosuoritteita. Kiintiöitä määrätessään ELY-keskus on ottanut huomioon kuntien perustellut sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet sekä yleisen taloudellisen kehityksen ja alueen elinkeinoelämän tilanteen.

Kuulutus taksilupien hakuajoista kunnissa, joiden taksilupakiintiössä on tilaa, julkaistaan alkuvuonna 2015 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen internet-sivuilla www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa sekä alueella ilmestyvissä sanomalehdissä. Luvan hakijan tulee täyttää taksiliikennelain (217/2007) mukaiset luvan myöntämisen edellytykset.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Timo Mäkikyrö, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,  puh. 0295 038 268,
Ylitarkastaja Marjaana Sauvola-Lukkari, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 282,
Erikoissuunnittelija Soile Purola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 275.


Alueellista tietoa