Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Korkeasti koulutettujen työttömyys kasvussa myös Pohjois-Karjalassa (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on lisääntynyt parin viime vuoden aikana myös Pohjois-Karjalassa. Syitä tähän löytyy julkisen sektorin työpaikkojen vähenemisestä valtiolla ja kunnissa sekä pitkittyneen taantuman aiheuttamasta avoimien työpaikkojen vähenemisestä myös yksityissektorilla. Työvoiman kysynnän ohella korkeasti koulutettujen työttömien määrään vaikuttaa myös se, mille aloille koulutusta on maakunnassa tarjolla.

Pohjois-Karjalassa korkeasti koulutettujen työttömyyden kasvu on ollut kuitenkin maltillisempaa kuin maassa keskimäärin. Tammi-lokakuussa 2014 maakunnassa oli amk- tai yliopistotutkinnon suorittaneita työttömiä työnhakijoita keskimäärin 1.346 henkilöä/kuukausi, mikä on 12,3 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin (koko maa +18,4 %). Myös korkeasti koulutettujen osuus kaikista työttömistä on Pohjois-Karjalassa hieman alhaisempi kuin maassa keskimäärin.

Korkeasti koulutettujen työttömyyden kasvu ei jakaudu tasaisesti eri koulutusaloille. Eniten työttömyys on kasvanut vuonna 2014 humanistisen ja taidealan sekä terveys- ja sosiaalialan koulutuksen suorittaneiden ryhmissä. Tutkinnoittain tarkastellen eniten työttömänä on kuluvana vuonna ollut tradenomin, (keskim. 97 työtöntä/kk), terveydenhuollon amk-tutkinnon (50 henk.), kone-, energia- ja kuljetustekniikan insinöörin (44 henk.) ja yhteiskuntatieteiden maisterin ja kandidaatin (42 henk.) tutkinnon suorittaneita.

Huolestuttavaa on se, että korkeasti koulutettujen työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Alemman ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneista oli lokakuussa 2014 ollut yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä 24 % ja tutkijakoulutuksen suorittaneista joka kolmas.

Amk- ja yliopistotutkinnon suorittaneiden mahdollisuudet löytää työpaikka ovat kuitenkin paremmat kuin alemman koulutuksen omaavilla työttömillä. Vuoden 2014 aikana on päättynyt joka kuukausi keskimäärin 300 korkeasti koulutettujen työttömyysjaksoa ja valtaosa (56 %) työttömyysjaksoista päättyi työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Noin 30 % työttömyysjaksoista päättyi jonkin TE-hallinnon palvelun aloittamiseen, 4 % työvoiman ulkopuolelle siirtymiseen ja 10 %:ssa työttömyysjakson päättymisen syy ei ole tullut TE-toimiston tietoon.

 

Lisätiedot

Yksikön päällikkö Reijo Vesakoivu, puh. 0295 026 116, reijo.vesakoivu(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa