Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kokemäenjoen nikkelipäästön vaikutukset eivät ole ohi (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus jatkaa nikkelipäästön vaikutusten seurantaa. Nikkelipitoisuudet ovat edelleen alentuneet, mutta päästö on jakautunut koko jokimatkalle ja Porin edustan merialueelle. Alkuaineet eivät häviä: 66 000 kiloa nikkeliä on levittäytynyt em. alueen ekosysteemiin.

Laiterikon vuoksi nikkelisulfaattia pääsi Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaan jäähdytysveteen ja sen mukana Kokemäenjokeen 30 tunnin ajan viikonloppuna 5.-6. heinäkuuta.

Varsinais-Suoomen ELY-keskus on saanut toiminnanharjoittajalta tiedot prosessiveden koostumuksesta eli siitä, mitkä olivat jokiveteen karanneen prosessiveden metallipitoisuudet. Prosessivesi sisälsi nikkelin lisäksi muun muassa kobolttia. Tämän perusteella voidaan arvioida, minkä metallien pitoisuuksia seurataan jatkossa. On huomattava, että kaikki vesistöön päässeet metallit ovat olleet liukoisessa muodossa, mikä lisää niiden haitallisuutta.

Vedenlaadun seurantaa ja analysointia on tehty toiminnanharjoittaja Norilsk Nickelin tilauksesta. ELY-keskus on ottanut tänään iltapäivällä alajuoksulta, Porin keskustan alapuolelta, viisi lisänäytettä. Näytteistä analysoidaan nikkelin lisäksi muiden metallien pitoisuuksia. Tulokset arvioidaan saatavan ensi tiistaina 15.7.

Toiminnanharjoittaja on tilaamassa pohjaeläin- ja sedimenttiselvitykset, jossa on mukana jokialue laitokselta alaspäin ja Porin rannikon edusta (Pihlavanlahti). ELY-keskus on pyytänyt laitokselta ko. suunnitelman ja arvioi sen riittävyyden ja tarkoituksenmukaisuuden päästön laatuun nähden.

Lisätietoja:

erikoisasiantuntija Harri Helminen, p. 0295 022 865


Alueellista tietoa