Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Etelä-Savon hyvän kaavatyön kunniamaininta Pieksämäen ensimmäiselle asemakaavalle (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus palkitsi vuoden 2014 hyvänä kaavatyönä arkkitehti Otto-Iivari Meurmanin vuonna 1934 laatiman Pieksämäen ensimmäisen asemakaavan, joka on vahvistettu vuonna 1937. ELY-keskus luovutti palkinnon kaavoittajien ja rakennustarkastajien neuvottelupäivillä Hirvensalmella 25.11.2014.

Etelä-Savon ELY-keskus haluaa tänä vuonna kiinnittää palkinnollaan huomiota kaavojen pitkään vaikutuskaareen ja siihen, että onnistunut kaavaratkaisu voi kestää yllättävän hyvin aikaa. Kaavoituksen vaikutus taajaman kehitykseen on usein ratkaiseva. Meidänkin aikamme suunnittelijoiden tavoitteena tulee olla aikaa kestävä, riittävän muuntautumiskykyinen ja korkealaatuinen alueiden käytön ratkaisu. Tänä vuonna palkittava kaavatyö on varmasti onnistunut, sen ovat useat vuosikymmenet osoittaneet.

Kaavoitus muutti Pieksämän moderniksi pikkukaupungiksi

Rautateiden merkittävänä risteyspaikkana kauppalan oikeudet saanut pieni Pieksämä käynnisti ensimmäisen asemakaavansa laatimisen 1930-luvulla. Tuolloin vielä alle 3000 asukkaan taajaman suunnitelman laatijaksi valittiin Viipurin asemakaava-arkkitehti Otto-Iivari Meurman, josta tuli Suomen asemakaavoituksen uranuurtajia ja joka päätyi myöhemmin elämässään asemakaavaopin professoriksi Teknilliseen korkeakouluun ja Oulun yliopistoon. Silloisiin oloihin nähden melko kunnianhimoinen suunnitelma muutti pienen kyläpahasen moderniksi ja edistykselliseksi pikkukaupungiksi jo klassiseksi muodostuneen kaupunkisuunnittelun avulla: erilaiset näkymäakselit, katuaukiot ja bulevardit kuuluvat sen muotomaailmaan.

Hyvin suunniteltu kaava ei vanhene

Meurmanin asemakaava ei ole 80 vuodessa vanhentunut teknisestikään, vaan toimii edelleen esimerkkinä hyvästä kaupunkisuunnittelusta. Lisäksi se on mahdollistanut merkittävien ympäristökokonaisuuksien muodostumisen. Pääosin Meurmanin suunnitelman mukaisesti rakentunut Keskuskatu on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö onnistuneen kaupunkisuunnittelun ja yhtenäisen liikerakentamisen ansiosta. Myös sotien jälkeen rakentunut Kontiopuiston omakotialue kuuluu valtakunnallisiin kulttuuriympäristöihin erinomaisena tyyppiesimerkkinä jälleenrakennuskauden pientaloalueista. Asemakaava toimii edelleen molempien alueiden elävänä osana ja kerrostumana.

Pieksämän kauppala, sittemmin Pieksämäen kaupunki, on toteuttanut systemaattisesti Meurmanin suunnitelmaa ja luonut rakentamista ohjatessaan sille ansiokkaan ilmiasun ja kaupunkiympäristön. Meidän aikamme rakentamistarpeiden sovittaminen 80-vuotiaan asemakaavan olennaisiin elementteihin on kaupungin kaavoitustoimelle ja rakennusvalvonnalle ajankohtainen teema, kun kaupungin kaavojen päivitystyö on käynnistynyt keskusta-alueen yleiskaavoituksen kautta.

Kuva: Kirsti Kovanen

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Eero Korhonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4189


Alueellista tietoa