Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut kuntakohtaiset taksikiintiöt vuodelle 2015 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt kuntakohtaisista taksilupien enimmäismääristä. Enimmäismäärät tulevat voimaan 1.1.2015 ja ovat voimassa 1.1.2015–31.12.2015.

Taksilupamääriä on vähennetty neljässätoista kunnassa ja muissa kunnissa taksilupien enimmäismäärä on pysynyt ennallaan.

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin kaikkien asiakasryhmien osalta on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta niin kaupunkimaisilla alueilla kuin maaseudullakin. Erityisesti suurten kaupunkien ja kasvukeskusten kuntakohtaiset kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.

Lupien enimmäismääriä vahvistettaessa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät kuten väestökehityksen, väestön ikärakenteen, taajama-asteen, anniskelupaikkojen määrän ja joukko-liikenteen palvelut. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on otettu huomioon olemassa olevat lupamäärät, taksitiheys, viime vuosien ajosuoritteet ja taksitilausten kehitys.

Kiintiöpäätöksessä taksien lukumäärä on vähentynyt yhdellä taksiluvalla (henkilöauto) Alavudella, Ilmajoella, Isossakyrössä, Kauhajoella, Kaustisilla, Kuortaneella, Kokkolan Lohtajalla, Perhossa, Toholammilla, Vetelissä, Vimpelissä sekä Vöyrin Oravaisissa ja Vöyri-Maksamaalla. Taksien lukumäärä on vähentynyt kahdella henkilöautolla Vaasassa.

Lisätietoja: Lupa-asiantuntija Tuija Kurhela, puh. 0295 027 730


 


Alueellista tietoa