Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnosti yhdeksän koskea Lestijoen alaosalla (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnosti alkusyksyn aikana yhdeksän koskea Lestijoella Kannuksen kaupungin alueella. Koskikunnostukset sisältyvät Lestijoen alaosan kalataloudelliseen kunnostushankkeeseen, joka on vesilain määräämä uittosäännön kumoamiseen perustuva valtion velvoitetyö. Kannuksen ja Kalajoen (Himanka) kaupunkien alueelle sijoittuvassa hankkeessa on kaikkiaan 22 kunnostettavaa koskea.

Kunnostuksissa koskiuomien kiveystä muotoiltiin kalojen elinympäristön laadun parantamiseksi ja määrän lisäämiseksi huomioimalla myös joen luonnon- ja kulttuuriarvot sekä käyttömuodot. Työt toteutettiin ohjatusti kaivinkoneella. Urakoitsijana toimi WMOY Toholammilta.

Tämä syksyn virtaamaolosuhteet suosivat kunnostuksien toteuttamista. Lestijoen virtaama pysyi elokuu–syyskuussa yhtäjaksoisesti alhaisena seitsemän viikon ajan ja sen seurauksena kunnostustyöt etenivät ripeästi ja hyvässä yhteistyössä jokivarren maanomistajien ja asukkaiden kanssa. Vuonna 2014 kunnostettiin Riutankoski, Karjakoski, Saarikoski, Jäväjänkoski, Heiniemenkoski, Valvatinkoski, Niemosenkoski, Pesolankoski ja Kattilankoski.

Kunnostuksia jatketaan kesällä 2015 alhaisen virtaaman aikaan, joka ajoittuu todennäköisimmin heinä–elokuulle. Tavoitteena on saada hanke valmiiksi vuonna 2015.

Lisätietoja:

  • Tommi Seppälä, puh. 0295 027 932

Alueellista tietoa