Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null Valtionavustukset haettavana lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 2013-2014
 

Valtion talousarvioesityksessä on varattu vuodelle 2013 lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan nuorisotyön momentilta 1 650 000 euroa. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset jakavat edellä mainitut määrärahat avustuksina paikallisen harrastustoiminnan järjestäjille.

Määrärahalla tuetaan 3.6.2013 – 31.5.2014 välisenä aikana järjestettävää harrastustoimintaa ja loma-aikaista päiväleiritoimintaa, joka on kohdennettu pääosin 7–18-vuotiaille. Avustettavan toiminnan tulee olla lukuvuoden aikana säännöllisesti vähintään kerran viikossa toteutettavaa. Lisäksi tai vaihtoehtoisesti avustusta voidaan hakea lasten ja nuorten loma-aikoina tapahtuvaan päiväleiritoimintaan. Toiminnan sisältönä tuetaan esim. kulttuuriin, taide- ja mediakasvatukseen, ympäristöön, luontoon, käden taitoihin, ruoanlaittoon sekä liikunnalliseen harrastamiseen liittyviä teemoja.

Asiaa koskevat hakemukset tulee toimittaa ao. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liitteineen viimeistään 1.2.2013. Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueiden osalta avustushakemukset toimitetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle osoitteella: Uudenmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 36, 00521 Helsinki.

Lisätietoja antavat:

  • suunnittelija Mari Puhakka, 0295 021 135 ja
  • nuoriso- ja liikuntaryhmän päällikkö Sanna Puura, 0295 021 136, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Hakuohje ja -lomake löytyvät ELY-keskusten Internet-sivulta osoitteesta www.ely-keskus.fi ? Lomakkeet ? Elinkeinot, työ, osaaminen ja kulttuuri ? Nuorisotoimi. Lomakkeita on mahdollista tilata myös johdon sihteeri Kirsi Pekkaselta, p. 0295 021 122, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

 


Alueellista tietoa