Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut


Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun ja Sulkavan kuntien sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyönä laatima liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudulle on valmistunut. Suunnitelma sisältää sekä liikenneympäristön kehittämissuunnitelman että liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelman.

Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden pohjalta Savonlinnan seudulle asetettiin määrällinen onnettomuuksien vähentämistavoite, minkä mukaan seudulla tapahtuu vuonna 2020 enintään 55 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta (vuonna 2010 määrä oli 74 kpl).

Lisäksi liikenneturvallisuustyölle määriteltiin nykytilanteen pohjalta seuraavat toiminnalliset tavoitteet:
?     henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen
?     jalankulku-, pyöräily- ja mopo-liikenteen turvallisuuden parantaminen keskustoissa (olosuhteet & asema)
?     liikkumisympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen kokonaisuutena (maankäyttö, liikennejärjestelmä, liikenneympäristön parantaminen)
?     turvallisen liikennekäyttäytymisen ja liikenteen turvavälineiden käytön edistäminen.

Tavoitteet kuvaavat seudun kuntien pitkän aikavälin tahtotilaa, johon pyritään aktiivisella liikenneturvallisuustyöllä päättäjien johdolla kaikin mahdollisin keinoin.

Liikennejärjestelyjen parantaminen ei yksin riitä - asenteiden on muututtava

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää sekä fyysisen liikenneympäristön parantamista että määrätietoista liikennekasvatustyötä kaikissa hallintokunnissa. Liikenneturvallisuustyöstä vastaavat kuntien liikenneturvallisuusryhmät, joissa on edustajia eri hallintokunnista sekä yhteistyötahoista.

 Liikenneturvallisuuden parantamisessa keskeistä on kuntalaisten asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen. Liikenneturvallisuustyötä tuodaan kaikkien kuntalaisten ja kaupungin työntekijöiden arkipäivään. Hallintokuntien laatimissa toimintasuunnitelmissa on kuvattu konkreettisesti miten liikenneturvallisuus otetaan vuoden aikana esille kaikissa yksiköissä. Esimerkiksi päivähoitolasten ja heidän vanhempiensa kanssa keskustellaan turvallisista liikkumistavoista, nuorisoa kannustetaan sekä kouluissa että vapaa-aikatoiminnassa turvalaitteiden käytössä ja oikeisiin liikkumistottumuksiin. Iäkkäille järjestetään turvalliseen liikkumiseen liittyviä tilaisuuksia ja kuntien työntekijöitä motivoidaan aktiiviseen liikenneturvallisuustoimintaan. Jokainen kuntalainen voi osaltaan vaikuttaa turvallisuuteen miettimällä matkan tarkoitukseen parhaiten sopivan kulkutavan, noudattamalla nopeusrajoituksia ja liikennesääntöjä sekä huomioimalla muita liikkujia.

Työn aikana tehdystä liikenneturvallisuuskyselystä sekä onnettomuusanalyysistä saatiin nostettua esiin liikenneympäristön ongelmakohteita ja pahimmat ongelmallisiksi koetut paikat on käyty tarkistamassa maastossa elokuussa 2012. Ongelmapaikkoihin on pyritty löytämään pieniä ja edullisia parantamistoimenpiteitä, jotka on mahdollista toteuttaa lähivuosien aikana. Näitä ovat mm. kevyen liikenteen ylitysten ja liittymien turvallisuutta parantavat järjestelyt ja nopeusrajoitusten tarkistukset. Lisäksi suunnitelmaan on sisällytetty pidemmän aikavälin tarpeina mm. kevyen liikenteen väyliä. Suunnitelmassa on esitetty yhteensä 112 liikenneympäristöön kohdistuvaa teknistä toimenpidettä, joista 36 Savonlinnaan, 16 Enonkoskelle, 16 Kerimäelle, 22 Punkaharjulle ja 22 Sulkavalle.

Seudun kuntien ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lisäksi suunnitelman laatimiseen osallistuivat Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Konsulttina suunnitelman laadinnassa oli Destia Oy.

Kuntakohtaiset suunnitelmat (pdf):
 Savonlinna
 Enonkoski
 Kerimäki
 Punkaharju
 Sulkava

Lisätiedot:

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Esko Tolvanen, puh. 0295 026 769
esko.tolvanen(at)ely-keskus.fi

Savonlinnan kaupunki
Jyri Sipinen, puh. 044 417 4803
jyri.sipinen(at)savonlinna.fi

Enonkosken kunta
Mikko Luostarinen, puh. 044 345 3024
mikko.luostarinen(at)enonkoski.fi

Kerimäen kunta
Jorma Mattinen, puh. 044 417 5070
jorma.mattinen(at)kerimaki.fi 

Punkaharjun kunta
Risto Huttunen, puh. 044 417 5420
risto.huttunen(at)punkaharju.fi

Sulkavan kunta
Veikko Virtanen, puh. 044 417 5230
veikko.virtanen(at)sulkava.fi 

 Destia Oy
 Christel Kautiala, puh. 050 591 1605
christel.kautiala(at)destia.fi


Alueellista tietoa