Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null Satakunnan ELY-keskus mukana EU arjessa

EU arjessa -tapahtuma haastaa satakuntalaiset keskustelemaan EU:n energia- ja ilmastopolitiikasta perjantaina 15.3.2013.

Meneillään olevan europarlamenttikauden aikana Suomea kiertää EU-arjessa tapahtumien sikermä. Tapahtumilla halutaan lisätä vuoropuhelua EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Teemat vaihtelevat, mutta lähtökohtana ovat aina maakunnille tärkeät EU-aiheet ja alueen asukkaiden ajatukset EU:sta.

EU arjessa -logo

Satakunnan ELY-keskus osallistuu yhdessä muiden toimijoiden kanssa EU arjessa -tapahtuman järjestelyihin. Tapahtuman aikana toteutetaan mm. EU:n rakennerahastotoimintaa esittelevä projektinäyttely BePOP-kauppakeskuksessa Porissa 15.3. klo 11-16.

EU:n keskeiset rakennerahastot ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rahastoilla tuetaan hankkeita, jotka edistävät alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä. Rakennerahasto-ohjelmien hallintoviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja alueilla hankkeiden rahoittajia ovat ELY-keskukset ja maakuntien liitot. TEM järjestää EU Arjessa -maakuntakierroksen tilaisuuksissa yhteistyössä alueen rahoittajaviranomaisten kanssa projektinäyttelyn, joissa esitellään maakunnan menestyksekkäitä EU-hankkeita.

Porin EU arjessa -tapahtuman projektinäyttelyssä esiteltävät satakuntalaiset hankkeet ovat:
- Apparaatti (EAKR)
- Mood for Work – Työmieli (ESR)
- Työhön Satakuntaan (ESR)
- Länsi-Suomen Tuulivoimakeskus (EAKR)
- Uusista polttokennotekniikoista liiketoimintaa (EAKR)
- Peittoon kierrätyspuisto (EAKR)

Satakunnan ELY-keskus on kuluvalla ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittanut Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella erilaisia kehittämishankkeita runsaalla 18 miljoonalla eurolla. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta tuo summa on runsaat 25 miljoonaa euroa. Parhaillaan käynnissä olevia EU-hankkeita Satakunnassa on yhteensä noin 120 kpl, jossa Satakunnan ELY-keskus on mukana.

EU-tukea saaneissa hankkeissa ympäristövaikutusten arviointi ja seuranta on hyvin keskeistä. Satakunnassa kuluvalla ohjelmakaudella tuetusta 250:stä EAKR-hankkeesta 151 eli runsas 60 % on luokiteltu ympäristöpositiivisiksi. Hankkeiden vaikutukset näkyvät myönteisinä esimerkiksi yritysten parantuneena energia- ja materiaalitehokkuutena, vesistöön, maaperään ja ilmaan kohdistuvien päästöjen pienentymisenä, jätteiden määrän vähentymisenä tai niiden hyötykäyttönä. EU-rahoituksen yksi selkeä tavoite onkin tukea EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa. Satakunnassa on EU-rahoituksella tuettu myös useita uusia avauksia uusiutuvien energialähteiden ja jätteiden hyötykäytössä, josta esimerkkeinä ELY-keskuksen tukemat hankkeet Solar-Forum (toteuttajana Satakunnan ammattikorkeakoulu) ja Peittoon kierrätyspuisto (toteuttajana Prizztech Oy).

---
EU arjessa -kiertueen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat ulkoministeriön Eurooppatiedotus, Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto, eduskuntatiedotus, työ- ja elinkeinoministeriö sekä tapahtumien valtakunnallinen päämediayhteistyökumppani Yle.

Porissa järjestelyissä ovat mukana myös Porin kaupunki, Satakuntaliitto, Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan TE-toimisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja valikoima paikallisia EU-hankkeita.

Lisätiedot, Satakunnan ELY-keskus:
- ylijohtaja Marja Karvonen, puh. 0295 022 111 (EU:n rakennerahastohankkeet)
- EU-rahoituspäällikkö Maija Saari, puh. 0295 022 166 (EU:n rakennerahastohankkeet)
- tietokanta-asiantuntija Jari Suominen, p. 0295 022 118 (EU arjessa –tapahtuma)

Linkit:
Tapahtuman yleistiedote ja ohjelma - http://www.euarjessa.fi 

Apparaatti - http://www.apparaatti.fi  
Mood for Work - http://www.tyomieli.fi
Työhön Satakuntaan - http://www.workfinland.fi  
Länsi-Suomen Tuulivoimakeskus - http://www.prizz.fi/sivu.aspx?id=1043&taso=3
Uusista polttokennotekniikoista liiketoimintaa - http://www.prizz.fi/sivu.aspx?taso=3&id=1180
Peittoon kierrätyspuisto - http://www.prizz.fi/sivu.aspx?taso=2&id=1308


Alueellista tietoa