Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null METSO-suojelu eteni maakunnassa viime vuonna noin 1.400 hehtaarilla
Maanomistajien kiinnostus vapaaehtoiseen suojeluun jatkuu Pohjois-Karjalassa aktiivisena

METSO-suojelu  eteni  maakunnassa  viime vuonna noin 1.400 hehtaarilla

Pohjois-Karjalan METSO -kohteiden määrä kasvoi vuonna 2012 noin 1.400 hehtaarilla. Tämä muodostaa  noin viidenneksen maan 13 ELY-keskuksen yhteisestä METSO-suojelun kertymästä kuluneena vuonna. Yli 1.000 ha luonnonsuojelulain mukaisin keinoin Pohjois-Karjalassa suojelluista alueista on maanomistajien METSO-ohjelmaan tarjoamia kohteita. Lisäksi yleiskaavoissa suojeluun varatuille alueille perustetuista suojelualueista (yhteensä 315 ha) pääosa täydentää METSO -ohjelman mukaisten elinympäristöjen suojelua.

Edellä todetusta METSO-elinympäristöjen suojelusta noin 800 ha on maanomistajien kanssa tehtyjen sopimusten perusteella muodostettuja yksityisiä  luonnonsuojelualueita (67 kpl). Noin 600 ha on valtiolle luonnonsuojelukaupoilla (20 kpl) hankittuja kohteita. Määräaikaisia suojelusopimuksia tehtiin kolmesta kohteesta, yhteensä 10 ha.

Yksityisistä suojelualueista ELY-keskus maksoi maanomistajille korvauksia yhteensä yli 3,8 miljoonaa euroa ja luonnonsuojelukaupoista yhteensä yli  2,6 miljoonaa  euroa. Molemmissa suojelutavoissa korvaukset ovat tuloverolain piirissä oleville maanomistajille verottomia.

Noin puolet vuoden 2012 METSO-kohteista muodostuu runsaslahopuustoisista kangasmetsistä. Vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaisina säilyneiden korpien ja muiden rehevien soiden vähäisyys huomioon ottaen myös puustoisten soiden kertymä, yli 200 ha, on hyvä.

Myös uhanalainen rupilisko viihtyy pikkulampiin kytkeytyvissä METSO-elinympäristöissä ja METSO-yhteistoimintaverkoston avainlajina se onkin vauhdittanut monien kohteiden suojelua. METSO-suojelusta noin 240 ha kohdentui hankealueelle tai sen läheisyyteen.

METSO-suojelun ohella monella tavalla merkittävän lisän maakunnan suojelualueverkostoon toi ympäristöministeriön ja Vapo Oy:n neuvottelujen lopputukoksena syntynyt noin 360 hehtaarin laajuinen Viurusuota koskeva suojeluratkaisu.

ELY-keskus toteuttaa METSO-ohjelmaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa mm. välityssopimuksin, joita on tehty Suomen metsäkeskuksen Pohjois-Karjalan alueen, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan ja alueella toimivien metsäyhtiöiden kanssa.

Pääosa maanomistajien suoraan ELY -keskukselle tarjoamista METSO-kohteista edellyttää kasvukauden aikaista maastotarkastelua. Runsas tarjonta vaikuttaa edelleen käsittelyaikoihin, mutta maanomistajien joustava suhtautuminen aikatauluihin on ollut kiitettävää. METSO-ohjelma jatkuu näillä näkymin vuoteen 2020 saakka.

Lisätietoja: Luonnonsuojelupäällikkö Sirkka Hakalisto  puh. 0295 026 175 (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Lisää tietoa METSO-ohjelmasta:  www.metsonpolku.fi

Liite: kohdeluettelo (pdf)


Alueellista tietoa