Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null Lohen ja taimenen lisääntyminen onnistunut Kokemäenjoessa ja Harjunpäänjoessa

Kokemäenjoen alaosalla Harjavallan voimalaitoksen alapuolisilla koskilla sekä Kokemäenjoen tärkeimmällä sivujoella, Harjunpäänjoella, suoritetuissa sähkökoekalastuksissa saatiin saaliiksi ennätysmäärä lohen- ja taimenpoikasia vuonna 2012.

Sähkökokekalastukset tehtiin elo-syyskuussa 2012 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-ryhmän toimeksiannosta. Koekalastussaaliissa oli yhteensä 65 lohenpoikasta, joista 51 kappaletta oli keväällä joessa kuoriutuneita poikasia. Kokemäenjoen kalastuksissa saatiin ensimmäisen kerran saaliiksi myös taimenen luonnossa syntyneitä poikasia.

Harjunpäänjoesta löydettiin ensimmäisen kerran lohen luonnossa syntyneitä poikasia. Lohen kesävanhoja poikasia saatiin saaliiksi yhteensä 66 kappaletta. Taimenen poikasia koekalastussaaliissa oli yhteensä 216 kappaletta. Kaikilla koekalastusaloilla kasvaneet taimentiheydet johtuvat istutusten lisäksi onnistuneesta luonnonkudusta. Harjunpäänjoen alaosan koskialueilla tehtiin kalataloudellisia kunnostustöitä vuonna 2010.

Vuosittain tehtävissä sähkökoekalastuksissa seurataan koski- ja virtapaikkojen kalaston tilaa ja erityisesti virtakutuisten kalalajien esiintymistä ja poikastiheyksiä. Kokemäenjoella kalastuksia suoritettiin neljällä koskella. Harjunpäänjoella kalastuksia tehtiin seitsemällä koskella. Sähkökoekalastuksista vastasivat iktyonomit Kimmo Puosi ja Tapio Mäkelä. Kalastukset ovat osa Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman toteutusta.

Lisätietoja:
Iktyonomi Kimmo Puosi, puh. 040 831 5998
Iktyonomi Tapio Mäkelä, puh. 044 345 5793
Kalastusmestari Niklas Ulenius, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
puh. 0400 398 555


Alueellista tietoa