Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null Jokien virtaamat tulvalukemissa Varsinais-Suomessa

Viime päivien lauha sää ja vesisateet ovat nostaneet jokien virtaamat paikoin kevättulvien suuruisiksi Varsinais-Suomessa.

Uskelanjoen virtaama on noin 50 m3/s ja jokeen muodostunut jääkansi on sulanut Salon keskusta-aluetta lukuun ottamatta. Jäät ovat kasaantuneet Salon keskustan yläpuolelle, mutta syntyneestä jääpadosta ei aiheudu toistaiseksi tulvavaaraa jäiden ollessa ohutta. Myös mm. Aurajoen, Kiskonjoen, Perniönjoen ja Sirppujoen virtaamat ovat lähellä tyypillisiä kevättulvalukemia. Alueen järvet ovat pääsääntöisesti vielä ajankohdalle tyypillisissä lukemissa, mutta Kiskon Kirkkojärven vedenpinta on nousussa ja sen ennustetaan nousevan ensi viikon alkuun mennessä kevättulvatasolle, yli N60+ 27 m. Loppuviikolle ennustettu sään viileneminen kääntää toteutuessaan virtaamat ja vedenkorkeudet laskuun.

Satakunnan joissa virtaamat ovat myös kasvaneet. Eurajoen virtaama on noin 30 m3/s ja Loimijoen noin 80 m3/s, mitkä ovat vähän keskimääräistä kevättulvaa pienempiä. Kokemäenjoen virtaama on noin 320 m3/s ja sen nousua suuremmaksi pyritään estämään Pirkanmaan järvien juoksutuksia säännöstelemällä, jotta jokeen aiemmin muodostunut jääkansi säilyisi. Pohjois-Satakunnassa Karvianjoen vesistössä virtaamat ja vedenkorkeudet ovat myös nousussa ja saavuttanevat huippunsa viikonloppuna. Siellä huippujen ennustetaan kuitenkin jäävän melko maltillisiksi.

ELY-keskus huomauttaa lauhan sään, vesisateiden ja kovien virtausten heikentämästä jäätilanteesta ja kehottaa välttämään jäille menemistä. Erityisesti virtaavissa paikoissa jäät ovat voineet heikentyä huomattavasti.

Lisätietoja:

Olli-Matti Verta, puh. 0400 523915
Pauli Myllymäki, puh. 040 8339730


Alueellista tietoa