Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null Jäänpaksuus Etelä-Savon järvissä ajankohdalle tyypillinen

Etelä-Savon järvien jäänpaksuus on ajankohdalle tyypillinen. Kymmenen alueellisen jäähavaintoaseman perusteella kokonaisjään paksuus on keskimäärin 24 senttimetriä. Jäänpaksuus vaihteli 17-32 senttimetrin välillä.

Mitatuissa järvissä jään laadussa oli suurta vaihtelua.  Jään laatu on keskimääräistä heikompaa paksun kohvajään johdosta. Muutamalla järvellä jää koostui ainoastaan kohvajäästä, joka on muodostunut lumi- ja vesikerrosten jäädyttyä. Kohvajään osuus kokonaisjäänpaksuudesta vaihteli 37-100 %:n välillä.  Jääkerrosten välissä oli mittaushetkellä vettä useammalla järvellä, mikä vaarantaa ja vaikeuttaa liikkumista jäällä. Jään päällä oli mittauspaikoilla monin paikoin vettä 1-2 senttimetriä. Lauhan sään vaikutuksesta ennen vuoden vaihdetta ollut paikoin paksukin pakkaslumikerros on sulanut.  

Vaikka jäät ovat monin paikoin jo paksuja, tulee erityisesti suurten järvien selillä ja salmissa liikkuessa olla varovainen. Alkutalvesta jäänpaksuus vaihtelee suuresti vesistön eri osissa. Ajoneuvoilla jäille ei ole syytä vielä mennä, jollei ole varma jään kestävyydestä koko ajomatkalla.

Jäätilannekatsaus 4.1.2013

Lisätietoja: 

Erikoissuunnittelija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192 Maanmittausteknikko Matti Tissari, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 235


Alueellista tietoa