Navigointivalikko

Liikenne-luvat-opasteet-ingressi

Opasteet ja mainokset 

Ajankohtaista

Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020. Palvelukohdeopasteisiin tuli uusia tunnuksia polttoaineen jakeluun (Bensiini tai etanoli, Paineistettu maakaasu, Sähkö ja Vety). Myös maastohiihtokeskukselle on jatkossa oma tunnus. Tunnusten käyttöön liittyvän Palvelukohteiden viitoitusohjeen päivitystyö on vielä kesken. Hakemuslomakkeet muokataan vastaamaan uutta tieliikennelakia mahdollisimman pian. Tieliikennelain mukaisia uusia tunnuksia voi hakea nykyisillä hakulomakkeilla kirjoittamalla tiedot haettavista tunnuksista hakemuksessa kohtaan, mihin voi lisätä vapaamuotoista tekstiä.

Lisäksi tulee uusi liikennemerkki tilapäinen opastusmerkki, jolla voi olla mahdollista viitoittaa esimerkiksi tilapäistä/kausiluonteista myyntitoimintaa tai niitä kohteita, joissa ei voida käyttää tilapäisiä ilmoituksia. Tilapäisen opastusmerkin käyttämiseen tulee hakea maksullinen lupa.

Lue lisää ja hae lupaa tilapäiselle opastusmerkille (1.6.2020 alkaen):

Palvelukohdeopasteet ja mustapohjaiset osoiteviitat

Tiealueelle sijoitettavalle opasteelle tulee hakea lupa ELY-keskukselta. Tienkäyttäjiä palveleviin kohteisiin ja tienvarsipalveluihin opastetaan sini- tai ruskeapohjaisilla opastusmerkeillä eli palvelukohdeopasteilla. Mustapohjaisella osoiteviitalla opastettavia kohteita taajamissa ovat tärkeimmät virastot ja laitokset sekä teollisuus- ja liikelaitokset.

Mainonta maantien varrella

Ennen maantienkäyttäjälle suunnatun mainoksen sijoittamista pitää tehdä ELY-keskukselle ilmoitus ja saada salliva päätös, jos mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetun alueen ulkopuolella. 

Kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevan ilmoituksen voi sijoittaa tiealueelle ilman ilmoitus- tai lupamenettelyä mutta pitää noudattaa Traficomin määräyksen lukua 3.

Rakennuksessa tai sen läheisyydessä voi asemakaavoitetun alueen ulkopuolella mainostaa paikalla harjoitettavaa toimintaa noudattamalla Liikenne- ja viestintäviraston antaman määräyksen lukua 4.

Naapurinkuuleminen koskien asemakaava-alueelle sijoitettavaa maantien käyttäjälle suunnattua mainoslaitetta

Ennen mainostoimenpideluvan myöntämistä tulee pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lausunnon voi pyytää toimenpidelupaa käsittelevä kunta tai mainoslaitteen sijoittaja. ELY-keskus arvioi mainostelineen sijoituspaikkaa ja mainoksen ulkoasua liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja lausuu asiasta naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Lausuntopyynnön voi lähettää joko sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Lausuntopyyntöön tulee aina liittää:

 • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava) ja kaavamääräykset
 • yleiskartta (1:1000, 1:2000), josta selviää tontin sijoittuminen sekä mainoslaitteen sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden
 • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus)
 • jos kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja - tapa

Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Opasteet ja mainokset 

Ajankohtaista

Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020. Palvelukohdeopasteisiin tuli uusia tunnuksia polttoaineen jakeluun (Bensiini tai etanoli, Paineistettu maakaasu, Sähkö ja Vety). Myös maastohiihtokeskukselle on jatkossa oma tunnus. Tunnusten käyttöön liittyvän Palvelukohteiden viitoitusohjeen päivitystyö on vielä kesken. Hakemuslomakkeet muokataan vastaamaan uutta tieliikennelakia mahdollisimman pian. Tieliikennelain mukaisia uusia tunnuksia voi hakea nykyisillä hakulomakkeilla kirjoittamalla tiedot haettavista tunnuksista hakemuksessa kohtaan, mihin voi lisätä vapaamuotoista tekstiä.

Lisäksi tulee uusi liikennemerkki tilapäinen opastusmerkki, jolla voi olla mahdollista viitoittaa esimerkiksi tilapäistä/kausiluonteista myyntitoimintaa tai niitä kohteita, joissa ei voida käyttää tilapäisiä ilmoituksia. Tilapäisen opastusmerkin käyttämiseen tulee hakea maksullinen lupa.

Lue lisää ja hae lupaa tilapäiselle opastusmerkille (1.6.2020 alkaen):

Palvelukohdeopasteet ja mustapohjaiset osoiteviitat

Tiealueelle sijoitettavalle opasteelle tulee hakea lupa ELY-keskukselta. Tienkäyttäjiä palveleviin kohteisiin ja tienvarsipalveluihin opastetaan sini- tai ruskeapohjaisilla opastusmerkeillä eli palvelukohdeopasteilla. Mustapohjaisella osoiteviitalla opastettavia kohteita taajamissa ovat tärkeimmät virastot ja laitokset sekä teollisuus- ja liikelaitokset.

Mainonta maantien varrella

Ennen maantienkäyttäjälle suunnatun mainoksen sijoittamista pitää tehdä ELY-keskukselle ilmoitus ja saada salliva päätös, jos mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetun alueen ulkopuolella. 

Kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevan ilmoituksen voi sijoittaa tiealueelle ilman ilmoitus- tai lupamenettelyä mutta pitää noudattaa Traficomin määräyksen lukua 3.

Rakennuksessa tai sen läheisyydessä voi asemakaavoitetun alueen ulkopuolella mainostaa paikalla harjoitettavaa toimintaa noudattamalla Liikenne- ja viestintäviraston antaman määräyksen lukua 4.

Naapurinkuuleminen koskien asemakaava-alueelle sijoitettavaa maantien käyttäjälle suunnattua mainoslaitetta

Ennen mainostoimenpideluvan myöntämistä tulee pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lausunnon voi pyytää toimenpidelupaa käsittelevä kunta tai mainoslaitteen sijoittaja. ELY-keskus arvioi mainostelineen sijoituspaikkaa ja mainoksen ulkoasua liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja lausuu asiasta naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Lausuntopyynnön voi lähettää joko sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Lausuntopyyntöön tulee aina liittää:

 • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava) ja kaavamääräykset
 • yleiskartta (1:1000, 1:2000), josta selviää tontin sijoittuminen sekä mainoslaitteen sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden
 • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus)
 • jos kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja - tapa
ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä
 • 0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
 • Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.


​​​​​​​Tienkäyttäjän linja 0200 2100 - Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).