Navigointivalikko
Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi - ingressi

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Tunnus: Öljylämmitys vaihtoon - tukea tarjolla​​​​​​​​​​​​​​Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja avustuksen maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Hankkeen on oltava valmis ja maksatushakemuksen on oltava KEHA-keskuksessa viimeistään 18.11.2022.

Avustukseen myönnettiin vuonna 2020 noin 28 miljoonan euron määräraha, ja syksyn 2020 hakemusten perusteella on arvioitu, että se riittää noin 7 000-8 000 kotitaloudelle. Valtion talousarviossa on varattu vuodelle 2021 uusi, noin 9,4 miljoonan euron määräraha, jolla tuetaan edelleen öljylämmityksen vaihtamista pientaloissa.

Aikaisemman määrärahan loputtua ELY-keskuksessa sisällä olevat ja sinne toimitettavat hakemukset siirtyvät jonottamaan uutta avustusmäärärahaa. Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee koko maan avustushakemukset saapumisjärjestyksessä.

Kenelle ja millaiseen kohteeseen?

Avustusta myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa tai paritaloa. Mikäli pientalon omistaa usea henkilö, on hakijalla oltava valtakirja jokaiselta omistajalta, myös puolisolta. Hakijan tai valtakirjan antaneiden ei tarvitse itse asua pientalossa.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle. Avustusta ei myöskään myönnetä, jos rakennusta käytetään EU-oikeuden valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. Estettä avustuksen myöntämiseen ei kuitenkaan ole, jos pientalossa on esimerkiksi elinkeinotoimintaan tai ammatinharjoittamiseen tarkoitettu työhuone tai vastaanottotila.

Mihin toimenpiteisiin?

Avustusta myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät. Avustusta myönnetään yksi per lämmitysjärjestelmä. Paritaloon voi siksi saada yhden tai kaksi avustusta riippuen siitä, onko asunnoilla yhteinen lämmitysjärjestelmä vai onko molemmilla omansa.

Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiön maksettavaksi. Avustusta ei myöskään voida myöntää, jos hakijalle myönnetään muuta avustusta tai jos hän hakee kotitalousvähennystä samaan tarkoitukseen.

Avustuksen määrä ja ehdot kuvana. Sama asia on esitetty tekstissä.

 

Kuinka paljon?

Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta. Avustus myönnetään suunnitelman ja kustannusarvion perusteella, ja avustus maksetaan, kun hanke on valmistunut.

Miten haen?

Avustusta kannattaa hakea jo ennen hankkeen aloittamista varsinkin, jos haluaa varmistua myönteisen avustuspäätöksen saamisesta. Ennen avustuksen hakemista kannattaa tutustua huolellisesti hakuohjeeseen (pdf) sekä usein kysyttyihin kysymyksiin. Hakeminen on helpointa sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa. Sähköisen asiointipalvelun käyttö helpottaa ja nopeuttaa asian käsittelyä.

Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista esimerkiksi verkkopankkitunnusten puuttumisen vuoksi, voit hakea avustusta ja maksatusta myös tulostettavilla lomakkeilla, jotka löydät tältä sivulta Oikopolut-kohdasta. Toimita hakemus tällöin liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla, postittamalla tai tuomalla.​​​​​​​

Jos olet antanut hakemuksessa sähköpostiosoitteesi, tarkkaile sähköpostiasi (myös roskapostia). Mahdolliset täydennyspyynnöt sekä päätökset tulevat sähköpostiin.

Milloin avustus maksetaan?

Avustuksen maksamista on haettava erikseen. Avustus maksetaan jälkikäteen yhtenä eränä, kun hanke on toteutettu kokonaan. Avustuksen maksatusta voi hakea vasta myönteisen avustuspäätöksen jälkeen.

Jos olet hakenut avustusta sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä myös maksatushakemus liitteineen asiointipalvelussa Maksatukset-välilehden kautta. Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, hae myös maksatusta tulostettavalla lomakkeella, jonka löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta (keha-keskus.fi). Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut voi lähettää sähköpostitse: ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi.

Paljonko hakemuksia on nyt saapunut ja käsitelty?

Tilanne 8.4.2021:

  • Hakemuksia tullut 12 627
  • Myönteisiä päätöksiä tehty 5 713​​​​​​​
  • Kielteisiä päätöksiä tehty 307
  • ​​​​​​​Käsittelyaika hakemuksen jättämishetkestä riippuen noin 4-6 kk
  • Tällä hetkellä käsittelyssä on loka-marraskuussa saapuneita hakemuksia.

Mistä saa lisätietoja?


Alueellista tietoa


ota yhteyttä
oikopolut

Hae sähköisesti:

Hae tulostettavilla lomakkeilla (vain jos sähköinen hakeminen ei ole mahdollista):