Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Nyt etsitään innovaatioita maa- ja metsätalouden alkutuotantoon – EIP-hankkeiden haku on auki

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeiden eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista alkutuotannossa havaittu ongelma ja kehittää uusi tuote tai menettelytapa ongelman ratkaisuksi.

Innovaatiohankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu maatilojen tarpeisiin ja se uudistaa tai edistää maa-, metsä- tai biotaloutta. Ratkaisuja kehitetään maatilojen todellisiin tarpeisiin ja vastaamaan tunnistettuihin ongelmiin eli yhteys käytäntöön on vahva. Tarkoituksena on parantaa maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä.

Hanke voi olla alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen. Alueellisesti toteutettava EIP-hanke haetaan paikallisesta ELY-keskuksesta ja valtakunnallisia EIP-hankkeita haetaan Hämeen ELY-keskuksesta.

Valtakunnallisten hankkeiden hakuaika kestää tammikuun 2024 loppuun asti. Alueelliset hankkeet haetaan ELY-keskusten valintajaksojen mukaan. EIP-hankkeet rahoitetaan EU:n maaseuturahoituksen varoista.

Pirkanmaan ELY-keskuksessa neuvontaa EIP-hankkeista antaa kehittämisvastaava Anne Värilä, anne.varila(at)ely-keskus.fi tai puh. 0295 036 048.

Lue lisää: EIP-hankkeiden haku on auki – rohkeita ideoita ja uusia keksintöjä maa- ja metsätalouden alkutuotantoon etsitään - Maaseutu.fi