Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Luonnos Tenojoen tulevan kalastuskauden kalastusmääräyksistä lausunnolla

Tenojoen ensi kesän kalastusrajoituksista muiden lajien kuin lohen osalta on saatu pöytäkirjaluonnos Suomen ja Norjan välisissä neuvotteluissa.

Lohenkalastuksen rajoittamisen vaikutuksia pyritään lieventämään lisäämällä mahdollisuuksia muiden lajien pyyntiin. Luonnoksessa matkailijoille on tarjolla edellisvuoden tavoin lupa, jolla saa kalastaa keveillä perhokalastusvälineillä muita lajeja kuin lohta, meritaimen mukaan lukien. Lisäksi meritaimenen kalastusta ehdotetaan sallittavaksi elokuun 20. päivään saakka siihen erikseen rajatuilla kalastuspaikoilla, joissa ei loppukesällä viihdy muita lajeja.

Paikkakunnalla asuvat kalastajat voisivat kalastaa rannalta ja veneestä vavalla. Tenon merkittävimmille koskipaikoille, Ylä- ja Alakönkäälle, tulisi kaikkea vapakalastusta koskeva rauhoitusalue lohen sivusaaliin vähentämiseksi. 

Neuvottelutuloksen mukaisesta pöytäkirjaluonnoksesta voi antaa lausuntoja 24.3.2023 saakka. Pöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa huhtikuun alkuun mennessä, jotta ajantasaiset kalastusmääräykset Tenolle saadaan voimaanriittävän ajoissa. 

Lue lisää:

Luonnos Tenojoen tulevan kalastuskauden kalastusmääräyksistä lausunnolla (maa- ja metsätalousministeriön tiedote 8.3.2023, mmm.fi)

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvä materiaali (valtioneuvoston hankeikkuna-palvelu, mmm.fi)