Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Lakisääteisten väylähankkeiden suunnitelmien käsittely ja vuorovaikutus sujuvasti uudessa palvelussa

Maanteiden ja rautateiden lakisääteisten suunnitelmien hallinnolliseen prosessiin liittyvien kuulutusten ja ilmoitusten laatiminen on siirtynyt Valtion liikenneväylien suunnittelu -palveluun.

Palvelu tarjoaa kansalaisille asiointipalvelun, jota kautta he pääsevät tutustumaan suunnitelmiin sekä antamaan halutessaan näistä palautetta ja tekemään muistutuksia. Myös tiedon hallinnointi suunnitteluprosessin aikana helpottuu.

Uusi palvelu helpottaa tiedon löytämistä, kun kaikki valtion maanteitä ja rautateitä koskevat lakisääteiset suunnitelmat  ja kuulutukset löytyvät yhdestä osoitteesta. Myös yksittäisen suunnitelman etenemistä on helpompi seurata, kun sen tiedot ovat samassa paikassa saatavilla. Palvelussa on lisäksi huomioitu saavutettavuusasiat.

Yhteys Väyläviraston hankesivuihin pysyy jatkossakin, samoin kuulutuslistaus löytyy sekä Väyläviraston että ELY-keskuksen verkkopalveluista. Kuulutusten määrä on lisääntynyt asteittain uudessa palvelussa maaliskuun alusta lähtien. Aiemmin jo julkaistuja kuulutuksia ei viedä uuteen palveluun.

Uusi palvelu helpottaa ensijaisesti kansalaisia, mutta myös virkamiesten työ tehostuu 

Uusi Valtion liikenneväylien suunnittelu -verkkopalvelu jatkaa maanteiden ja rautateiden lakisääteisten (LjMTL, Ratalaki) suunnitelmien vuorovaikutusprosessin ja suunnitelmien käsittelyn digitalisointia kansalaisten, sidosryhmien ja viranomaisten välillä.

Uudistus vaikuttaa Väyläviraston ja ELY-keskusten virkamiehien sekä konsulttien ja kuntien projektipäälliköiden työhön siltä osin, kun he laativat maanteiden ja ratojen yleissuunnitelmia tai tie- ja ratasuunnitelmia sekä osallistuvat näiden lakisääteisten suunnitelmien hallinnollisen prosessin läpivientiin.

Lue lisää:

Lakisääteisten väylähankkeiden suunnitelmien käsittely ja vuorovaikutus sujuvasti uudessa palvelussa (väyläviraston tiedote 15.3.2023, vayla.fi)

Valtion liikenneväylien suunnittelu -palvelu (vaylasuunnittelu.fi)

Väyläviraston kuulutussivut (vayla.fi)

ELY-keskusten kuulutussivut