Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma toteuttaa liikenneturvallisuuden nollavisiota

Nollavision mukaisesti kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kukaan kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä.

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma toimeenpanee valtakunnallista liikenneturvallisuusstrategiaa Itä-Suomen erityispiirteet huomioiden sekä luo puitteet suunnitelmalliselle liikenneturvallisuustyölle tulevina vuosina. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on huomioitu kaikki liikennemuodot: tieliikenne, raideliikenne, vesiliikenne, maastoliikenne ja ilmailu. Vuosille 2024–2030 laaditun toimenpideohjelman painopiste on kuitenkin tieliikenteessä, jossa ovat myös suurimmat liikenneturvallisuuden haasteet.

Kaikki liikennemuodot huomioiden, Itä-Suomen alueen liikenteessä menehtyy vuosittain noin neljäkymmentä ihmistä (keskiarvo 2018–2022). Menehtyneistä 67 % on tullut tieliikenteessä, 21 % vesiliikenteessä ja 8 % maastoliikenteessä. Raideliikenteen (tasoristeysonnettomuudet) ja ilmailun osalta liikenneturvallisuustilanne on jokseenkin hyvä ja kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat melko harvinaisia poikkeuksia.

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmaa ohjaa valtakunnallinen nollavisio, jonka mukaisesti kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tieliikenteen osalta Suomi, ja myös Itä-Suomi, on myös sitoutunut muiden EU-maiden kanssa tavoittelemaan kuolemien ja vakavien loukkaantumisten vähentämistä puolella vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta pohjaa kattavaan liikenneturvallisuustilanteen ja toimintaympäristön analyysiin, laajaan työnaikaiseen vuoropuheluun sekä tarkkaan painopistealueiden määrittelyyn. Suunnitelmassa on kuvattu kaikkiaan 115 toimenpidettä, joiden avulla liikenneturvallisuuden suunta pyritään kääntämään tavoitteiden mukaiselle uralle kaikissa liikennemuodoissa. Suunnitelmassa korostuvat laaja keinovalikoima sekä useiden toimijoiden työpanos ja yhteistyö.

-    Itä-Suomessa tehdään jo nykyisin hyvää liikenneturvallisuustyötä. Suunnitelman avulla rajalliset resurssit suunnataan tehokkaimpiin toimenpiteisiin. Yhteistyö liikenneturvallisuuden edistämiseksi on todella tärkeää ja sitäkin tullaan edelleen kehittämään. Hyvätkään suunnitelmat eivät toteudu, jos niitä ei määrätietoisesti edistä, toteaa Pohjois-Savon ELY-keskuksessa hankkeesta vastannut Terhi Nissinen.

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmaan voi tutustua osoitteessa: https://www.doria.fi/handle/10024/188134


Lisätietoja
Terhi Nissinen, yksikön päällikkö, Pohjois-Savon ELY-keskus
terhi.nissinen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 748

Kyllikki Komulainen, liikenneturvallisuusasiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus
kyllikki.komulainen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 729