Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut oikaisukehotuksen Pietarsaaren Kuusisaaren asemakaavasta (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt oikaisukehotuksen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, joka koskee kortteleita 36-3 ja 36-6 sekä suunnittelualueeseen kuuluvia kaavoittamattomia alueita Pietarsaaren Kuusisaaressa.


Pietarsaaren kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 6.2.2023 otsikossa mainitun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, jossa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan ja varastoivan laitoksen (TY-KT-2/kem).


Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt asemakaavan hyväksymispäätöksestä oikaisukehotuksen, koska asemakaavassa ei ole riittävällä tavalla rajoitettu TY-KT-2/kem korttelialueen tulevaa käyttötarkoitusta tai toiminnan laajuutta.


Esitetyssä muodossa asemakaavamääräys mahdollistaa alueelle sijoitettavan toimintoja, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia läheisen pientaloalueen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen sekä kortteliin rajoittuvan kosteikon/vesialueen tilaan.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Carina Ahlvik-Fors, puh. 0295 027815
[email protected]