Navigointivalikko
Uutiset 2018

Yrittäjät tyytyväisiä ELY-keskuksen rahoituspalveluihin (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) toteutti yritysasiakkailleen asiakkuuskyselyn, jonka tarkoituksena oli arvioida yritysrahoituspalveluiden saavutettavuutta, asiakastyytyväisyyttä sekä rahoitusprosessin vaiheita ja niiden toimivuutta sekä löytää keinoja parantaa palveluiden laatua ja palveluiden organisointia Keski-Suomessa. Kysely lähetettiin 338 Keski-Suomen ELY-keskuksen yritysrahoitusta, joko maaseutu- tai rakennerahastosta vuosina 2014–2018 hakeneelle yritykselle.

Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa Keski-Suomen ELY-keskuksen yritysrahoituspalveluiden laadusta ja tilasta ja osoittaa kehittämistarpeessa olevat yritysrahoituspalveluiden osat ja vaiheet. Tietoa tuotettiin muun muassa yritysrahoituspalveluiden haun ja maksatuksen sujuvuudesta, digitaalisten palveluiden kysynnästä ja tuottamisesta, palveluiden saavutettavuudesta ja tarjonnasta, uusien palveluiden kysynnästä, yritysrahoituspalveluiden toimivuudesta sekä rahoitusprosessin vaiheista. Lisäksi tarkasteltiin asiakastyytyväisyyteen ja asiakasuskollisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Kaksi kolmesta suosittelisi muille yrittäjille ja kolme neljästä käyttää palveluita myös jatkossa

Kokonaisuutena tuloksissa ilahdutti erityisesti se, että yrittäjät olivat tyytyväisiä saamaansa asiakaspalveluun. Heidän mielestään ELY-keskuksen henkilökunnalta saa tietoa rahoituspalveluista ja neuvoja asiointiin. Tuloksista käy ilmi myös toimiva ketju kehittämisyhtiöiden yritysneuvojien kanssa, jotka ovat tärkeä tietolähde rahoituksen hakemisessa.

Vaikka rahoituksen haussa on byrokratiaa ja joskus hankaluuksiakin tietojärjestelmien kanssa, koki valtaosa vastaajista, että prosessiin käytetty aika kannatti. Yli 90 % vastaajista vastasi, että lopputulos huomioiden oli oikea päätös ryhtyä ELY:n asiakkaaksi. Lähes 64 % vastanneista olisi valmis suosittelemaan ELY:n rahoituspalveluita myös muille yrittäjille ja yli 77 % pitää todennäköisenä, että käyttää palveluita myös jatkossa.

Yrittäjät toivoivat ELY-keskukselta enemmän neuvontaa ja yhteydenpitoa prosessin aikana. Yrittäjät toivovat virkamiehiä yrityskäynneille niin neuvonta- ja hankevaiheessa, kuin hankkeen jälkeenkin, jolloin voidaan miettiä jatkotoimia. Uusien palveluiden osalta toivotaan selkeitä rahoituspaketteja ja ratkaisuja yrityksen tarpeisiin.

Kehittämisehdotuksissa toivotaan parannettavan entisestään toimiala- ja yritysten arjen tuntemusta, päätöksenteon nopeutta ja byrokratian madaltamista. Kehittämispotentiaalia nähdään palvelujen ja rahoitusinstrumenttien kysynnän ja tarjonnan paremmassa kohtaamisessa.

Tärkeintä on, että asiakkaat haluavat hyödyntää palveluitamme ja me haluamme olla avuksi, sanoo Tiia Rantanen, Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Teemme töitä sen eteen, että asiakas löytää parhaimman saatavilla olevan ratkaisun tarpeeseensa, ottipa hän yhteyttä keneen tahansa meistä. Kehitämme jatkuvasti myös sitä, että tuomme palveluitamme monipuolisesti aina esiin - niitäkin, jotka eivät juuri sillä hetkellä ole ajankohtaisia. Tarve saattaa tulla myöhemmässä vaiheessa ja silloin yhteydenotto on helppoa.

Koko julkaisu: http://www.doria.fi/handle/10024/165285
Poimintoja kyselystä (pdf)


Alueellista tietoa