Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - toteutuksessa olevat hankkeet KES

Toteutuksessa olevat hankkeet

Tien pengertä rakennetaan tuhkamassalla.

Suurten kehittämishankkeiden, erillisten teemaohjelmien tai hankerahoituksien kohdentamisesta ja priorisoinnista päätetään valtakunnallisesti. Valtion rahoituksen myöntämisestä päättää eduskunta ja rahoitus myönnetään talousarviossa nimettynä hankkeille tai ohjelmille.

Keski-Suomessa käynnissä olevat suuret kehittämishankkeet

Valtatiellä 4 Äänekosken pohjoispuolella vuonna 2023 alkaneet tienparannustyöt jatkuvat vuosina 2024–2026. Välillä Kevätlahti-Petomäki työt valmistuvat vuonna 2024 ja välillä Konginkangas-Kalaniemi työt alkavat kesällä 2024. Tavoitteena on, että rakennustyöt ovat valmiina vuonna 2026. Koko hankkeen kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa. Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin Hankesivuilla (vayla.fi).

Tampere-Jyväskylä-radan parantamistyöt ovat käynnissä. Vuosina 2023–2025 Torkkelin liikennepaikalla tehdään muutostöitä ja Muuramessa rakennetaan kolmas raide. Muurame-Jyväskylä-välin parantamistöiden aikataulu tarkentuu myöhemmin. Koko hankkeen kustannusarvio on 24,5 miljoonaa euroa. Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin Hankesivuilla (vayla.fi).

Jyväskylä-Pieksämäki- radan perusparannus käynnistyy keväällä 2024. Jyväskylän ratapiha peruskorjataan vuosina 2024–2025 ja Jyväskylä-Pieksämäki-rataosuus vuosien 2024–2028 aikana.  Koko hankkeen kustannusarvio on 129 miljoonaa euroa. Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin Hankesivuilla (vayla.fi).
 

Vuoden 2024 talousarviossa myönnettiin rahoitus kolmelle kehittämisinvestointi-hankkeelle:

 • Valtatie 4 Leivonmäen pohjoispuolella, Joutsa. Hankkeessa rakennetaan ohituskaistapari Naukjärven kohdalle. Hankkeen kustannusarvio on 14 miljoonaa euroa. Suunnitelmasivuilla (vayla.fi) voi tutustua tarkemmin hankkeen sisältöön.
   
 • Valtatie 4 Oravasaaren eritasoliittymä, Jyväskylä. Hankkeessa rakennetaan rampit nykyiseen risteyssiltaan ja parannetaan valtatietä 4 ylittävää Haukanmaantietä maantieltä 644 risteyssillalle. Hankkeen kustannusarvio on 7 miljoonaa euroa. Suunnitelmasivuilla (vayla.fi) voi tutustua tarkemmin hankkeen sisältöön. 
   
 • Valtatie 9 Lievestuoreen kohta, Laukaa. Hankkeessa rakennetaan eritasoliittymä valtateiden 9 ja 13 risteykseen ja parannetaan tiejärjestelyjä. Hankkeen kustannusarvio on 31 miljoonaa euroa. Suunnitelmasivuilla (vayla.fi) voi tutustua tarkemmin hankkeen sisältöön.
   

Suuret kehittämisinvestointihankkeet toteuttaa Väylävirasto, joka tiedottaa tarkemmin hankkeiden rakentamisen aikatauluista. Hankkeilla parannetaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.
 

Keski-Suomessa käynnissä olevat parantamishankkeet

Pieniä alueellisia investointeja edistetään valtion talousarviossa myönnetyillä erillisillä teemaohjelma- ja hankerahoituksilla. ELY-keskukselle jaettavalla tienpidon perusrahoituksella on viime vuosina parannettu pienten hankkeiden toteuttamisvalmiutta varmistamalla hankesuunnitelmien ajanmukaisuus.

Kartalla on esitetty Keski-Suomen ELY-keskuksen toteuttamat korjaus- ja investointihankkeet.

ELY-keskus käynnistää vuonna 2024 seuraavat erillisrahoitetut hankkeet:

 • Kantatien 58 risteysjärjestelyt Keuruulla. Suunnitelmasivuilla (vayla.fi) voi tutustua tarkemmin hankkeen sisältöön. Hanke toteutetaan yhteistyössä Keuruun kaupungin kanssa. Hankkeen kustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa.
   
 • Liikenneturvallisuus- ja liityntäpysäköintikohteita Joutsassa, Jämsässä, Karstulassa, Keuruulla, Kivijärvellä, Saarijärvellä ja Pihtiputaalla. Suunnitelmasivuilla (vayla.fi) voi tutustua tarkemmin kohteiden sisältöön. Hankkeen kustannusarvio on 0,3 miljoonaa euroa. 
   

Lisätietoa Keski-Suomessa käynnissä olevista tienhankkeista löytyy Väyläviraston internetsivuilta.

Päivitetty: 28.03.2024