Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - siltojen ylläpito KES

Siltojen korjaus

Iso siltakompleksi alhaalta päin kuvattuna.

Siltojen kunnossapidolla varmistetaan rakenteiden pitkä käyttöikä ja turvallisuus. Siltojen säännöllisiin tarkastuksiin perustuvilla suunnitelmallisilla korjauksilla saavutetaan rakenteen kunnosta ja käytettävissä olevasta rahoituksesta riippuen rakenteen palvelutason säilyttäminen, palauttaminen tai jopa parantaminen.  

Sillan kunnon heikkeneminen rajoittaa liikennettä harvoin. Tähän mennessä siltojen liikennöintirajoitukset ovat koskeneet ainoastaan raskaita ajoneuvoja ja erikoiskuljetuksia. Tällöin voidaan joutua turvautumaan alikulkukorkeus- tai painorajoituksiin. Erikoiskuljetuksia koskevat korkeus- ja painorajoitukset selvitetään kuljetuslupia myönnettäessä. 

Pääasiassa suurten siltojen kantavuutta parantaneiden vahvistuskorjausten ansiosta painorajoitettuja siltoja ei ole kuitenkaan enää päätieverkolla.

Painorajoitettuja siltoja on Keski-Suomen 969 sillasta tällä hetkellä 19. Painorajoitettujen siltojen määrä nousi hetkellisesti 31:en vuonna 2013, kun ajoneuvojen sallittu kokonaispaino nousi 76 tonniin ajoneuvoasetuksen muutoksen myötä. Pääasiassa suurten siltojen kantavuutta parantaneiden vahvistuskorjausten ansiosta painorajoitettuja siltoja ei ole kuitenkaan enää päätieverkolla. Alemmalla tieverkolla sijaitsevat painorajoitetut sillat ovat lähes aina kierrettävissä kohtuullisen kiertoreitin kautta.

Vuoden 2021 alussa Keski-Suomen tieverkolla on huonokuntoisia siltoja 68 kappaletta, kun niitä koko maassa on noin 761. Suomen huonokuntoisista silloista noin 9 % on Keski-Suomen alueella eli Keski-Suomen sillat ovat keskimääräistä huonommassa kunnossa.
​​​​​​​

Keski-Suomen siltojen ikäjakauma

Kuvio Keski-Suomen siltojen ikäjakaumasta. Suurin osa silloista on 20-70 vuotta vanhoja.

 

Vuosittain korjataan tai uusitaan kuntosyistä 5-10 siltaa ja niiden lisäksi tehdään mm. liikenneturvallisuutta parantavia pienempiä kunnostustöitä noin 10:llä sillalla. Osa silloista käytetään hallitusti loppuun ja uusitaan, kun peruskorjaus ei ole enää järkevää. Tavoitteena on optimoida silloille mahdollisimman pitkä käyttöikä kohtuullisin kustannuksin. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisuuksien mukaan korjaustoimenpiteitä suunnataan myös vielä tyydyttävässä kunnossa oleviin siltoihin.

Siltojen kuntoa seurataan säännöllisillä tarkastuksilla. Korjauskohteet valitaan tarkastuksissa havaittujen vaurioiden vakavuuden ja laajuuden perusteella. Huonokuntoisten siltojen määrä on kasvanut. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että Keski-Suomen sillankorjauksessa on viime vuosina painotettu suurten ja kalliiden siltojen korjausta. Valtakunnallisen kehityksen mukaisesti on havaittavissa, että lukumääräisesti suurin joukko eli tyydyttäväkuntoiset sillat lähestyvät peruskorjausikää. Sillankorjauksen rahoitustarve on siten voimakkaalla kasvupolulla.

Huonokuntoisten siltojen määrä on kasvanut.

Linkkejä: