Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - liikenteen asiakkuus

Liikenteen asiakkuus

ELY-keskuksessa liikenteen asiakkuustyöllä tarkoitetaan sitä, että kerätty asiakastieto ja –palaute suodatetaan asiantuntijoiden ja asiakkuusvastaavien analyysien kautta yhdeksi keskeiseksi perustaksi toiminnan suunnitteluun. Asiakaspalautetta kerätään monilla tavoin yksityisiltä väylien käyttäjiltä, elinkeinoelämän edustajilta ja muilta sidosryhmiltä.

Asiakaspalautteen keräämisen tapoja Väylässä ja ELY-keskuksessa kuvio.

Liikenteen välittömiä asiakaspalautekanavia:

 

ELY-keskukset tekevät tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän asiakkaiden kanssa. Yhteistyötä koordinoidaan ELY-keskusten välillä verkostoissa, joihin tulee syötteitä Väylävirastosta sekä alueellisilta kontakteilta. Keski-Suomessa toimii maakunnallinen metsäsektorin yhteistyöryhmä, ja Keski-Suomen ELY-keskus on vastuullisena toimijana myös valtakunnallisessa metsäsektorin yhteistyöryhmässä. Metsäalan eri toimijat ovat mukana näissä ryhmissä, joiden tavoitteena on tehdä yhteistyötä elinkeinoelämän erityistarpeiden huomioimiseksi liikennesuunnittelussa ja liikennejärjestelmätyössä.

Keski-Suomen ELY-keskus mukana Jyväskylän seudun kuntien kanssa vuoden 2021 aikana toteutettavassa valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimuksessa, jota Traficom koordinoi. Jyväskylän seudulla on aiemmin toteutettu erillinen henkilöliikennetutkimus, mutta vuoden 2021 tutkimuksessa Jyväskylä muodostaa yhdessä Uuraisten, Äänekosken, Muuramen, Laukaan, Toivakan, Petäjäveden ja Hankasalmen kanssa alueen täydennysotokselle valtakunnalliseen tutkimukseen. Tutkimukseen on kutsuttu satunnaisotoksella yli 90 000 suomalaista, ja sen tuloksena saadaan tärkeää tietoa ihmisten liikkumistottumuksista alueellisen liikennejärjestelmätyön tueksi.