Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen tulviin voi vaikuttaa, tutustu ja kommentoi ehdotuksia tulvariskien hallintasuunnitelmiksi (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Suomen 21 merkittävästä tulvariskialueesta neljä sijaitsee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella: Lapua, Ilmajoki – Seinäjoki, Ylistaro – Vähäkyrö sekä Laihia – Runsor.  Näille alueille on nyt ensimmäisen kerran laadittu ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi, joihin toivotaan palautetta tulva-alueiden asukkailta ja muilta asiasta kiinnostuneilta. Asiakirjoihin voi tutustua paperiversioina Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen alueen kunnissa ja keskeisissä kirjastoissa sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Seinäjoen, Vaasan ja Kokkolan toimipisteissä.  Sähköisesti asiakirjat löytyvät verkkosivun www.ymparisto.fi/vaikutavesiin kautta. Sähköinen kommentointi on mahdollista myös www.otakantaa.fi -palvelun kautta.

Tulvakartoitusten perusteella on arvioitu, että kerran sadassa vuodessa toistuva tulva aiheuttaa Lapualla 15 milj. euron vahingot ja uhkaa noin 200 asukasta. Kyrönjoen merkittävillä tulva-alueilla uhattuna on vastaavasti lähes 400 asukasta ja arvioidut vahingot ovat 18 milj. euroa. Laihianjoella on kerran sadassa vuodessa toistuvalla tulvalla uhattuna puolestaan 50 asukasta ja arvioidut vahingot ovat 3 milj. euroa. Kaikilla alueilla tulva uhkaa merkittävästi myös liikenneyhteyksiä, mutta erityisen ongelmallinen tilanne on Laihianjoella, jossa tulva uhkaa yhteyttä Vaasan lentokentälle sekä Vaasan ja Seinäjoen välistä moottoritietä ja rautatietä.  Tarkempia tietoja tulvan uhkaamista kohteista löytyy tulvakarttapalvelusta www.ymparisto.fi/tulvakartat.

Omatoimista varautumista ja maankäytön suunnittelua painotetaan

Kaikissa nyt nähtävillä olevissa ehdotuksissa painotetaan maankäytön suunnittelun ja omatoimisen varautumisen merkitystä.  Myös tulvantorjunnan toimenpiteet ja tulvatiedottaminen ovat keskeisesti esillä. Lisäksi korostetaan veden pidättämistä valuma-alueilla pienimuotoisin toimenpitein, kuten maa- ja metsätalouden kosteikkojen rakentamista, hulevesien hallintaa ja käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden muuttamista kosteikoiksi.

Kyrönjoen alueella keskeiseksi toimenpiteeksi on nostettu myös Kyrönjoen yläosan pengerrysalueiden käytön muutos niin, että suurten tulvien uhatessa jokivettä päästettäisiin pengerrysalueille nykyistä myöhemmin ja näin voitaisiin merkittävästi pienentää Ilmajoen tulvavahinkoja. Lisäksi esitetään selvitettäväksi Kyrkösjärven säännöstelyn osittaista muuttamista tulvasuojelun tehostamiseksi.

Lapuanjoella on nostettu esille Kuortaneenjärven säännöstelyn mahdollinen muutos ja Lapuanjoen pengerrysalueiden käytön mahdollinen muutos. Pengerrysalueiden käytön muutoksen vaikutukset Lapuan taajamaan edellyttävät lisäselvityksiä ja Lapuanjoen tulvariskien hallinnassa korostuukin laajojen lisäselvitysten tarve.

Laihianjoella korostuu liikenneyhteyksien ja paikallissuojausten merkitys. Erityisesti esille on nostettu tulva-alueen ohittavan moottoritien suunnittelu ja rautatieyhteyttä suojaavaan penkereen suunnittelu.

Tulviin voi, kannattaa ja pitää varautua.  Ehdotuksiin tulvariskien hallitsemiseksi kannattaa tutustua ja antaa suunnittelusta vastanneille tulvaryhmille palautetta, jotta alueen kaikkien toimijoiden näkemykset voidaan huomioida lopullisissa suunnitelmissa, jotka maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy vuoden 2015 lopulla. Ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi ovat julkisesti nähtävillä 1.10.2014 – 30.3.2015. Yhtä aikaa ovat nähtävillä myös vesienhoidon suunnitteluun liittyvät esitykset vesienhoitosuunnitelmiksi ja vesienhoidon toimenpideohjelmiksi.

Lisätietoa verkossa:

Lisätietoja:

  • Lapuanjoen tulvaryhmä: pj. Aulis Rantala puh. 0295 027 911 ja asiantuntija Katja Haukilehto puh. 0295 027 794 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta
  • Kyrönjoen tulvaryhmä: pj. Aulis Rantala puh. 0295 027 911  ja asiantuntija Sari Yli-Mannila puh. 0295 027 962 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta
  • Laihianjoen tulvaryhmä: pj. Olav Jern puh. 044 320 6567 Pohjanmaan liitosta sekä asiantuntijat Erika Raitalampi puh. 0295 028 027 ja Kim Klemola puh. 0295 027 829 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta
  • Lisäksi: Liisa Maria Rautio puh. 0295 027 919 ja Suvi Saarniaho-Uitto puh. 0295 027 926 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta

Alueellista tietoa