Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Öljy- ja kaasulämmityksestä luopumisen avustusta riittää vielä yli 10 000 pientalon omistajalle

Pientalojen omistajille tarjolla olevaa fossiilisesta öljy- ja maakaasulämmityksestä luopumisen avustusta on jäljellä vielä noin 42 miljoonaa euroa, mikä riittää yli 10 000 pientalon omistajalle. Avustusta myönnetään niin pitkään kuin rahat riittävät, kuitenkin enintään elokuuhun 2025 asti.

Avustusta on hakenut tähän mennessä lähes 31 000 pientalon omistajaa, ja sitä on myönnetty noin 25 000 öljylämmityksen vaihtajalle ja noin 1 000 maakaasulämmityksen vaihtajalle. Avustusta on maksettu jo noin 88 miljoonaa euroa, joten remontti on toteutettu yli 22 300 pientalossa.

Myös kunnat, seurakunnat ja yhdistykset voivat hakea avustusta öljy- ja maakaasulämmityksestä luopumiseen.

Avustus kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen (ara.fi)