Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Mäntyharjun Kinnin kemikaalipäästö etenee vesistössä (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi)

Kemikaalipäästö etenee vesistössä ja on kulkeutumassa Sarkaveden kautta kohti Vuohijärveä. Torjuntatoimia jatketaan onnettomuuspaikan lähialueella.

Vesistöön joutunut haitta-aine (MTBE) jatkaa etenemistään. Maanantaina 16.4. otettujen vesinäytteiden mukaan haitta-ainetta on levinnyt Sarkaveden eteläosaan. Haitta-aineen tarkka kulkureitti ja haitta-aineen eteneminen Sarkavedessä ei ole tiedossa. Kemikaalin etenemistä koskevan mallinnuksen perusteella arvioidaan, että selvästi kohonneita pitoisuuksia havaitaan Sarkavedessä toukokuun loppupuolelle saakka. Mallinnukseen liittyy epävarmuuksia.

Kohonneita pitoisuuksia näkyy Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen rajalla sijaitsevalla Voikoskella. Haitta-aineen leviäminen jatkunee Kaakkois-Suomen puolelle Vuohijärveen. Seurantaohjelma laajennetaan koskemaan Vuohijärveä. Pajulammen yläpuolisten ojien haitta-ainepitoisuudet ovat edelleen korkeita. Lumen sulamisvedet tulevat laimentamaan pitoisuuksia lähipäivinä.

Onnettomuuspaikan läheisyyteen pidättyneen kemikaalin leviämistä torjutaan edelleen. Patorakenteita vahvistetaan ja korotetaan sekä patoallasta laajennetaan. Onnettomuuspaikan ja sen lähistön kunnostamista suunnitellaan.

Kaivoissa havaittu pieniä määriä haitta-aineita

Onnettomuusalueen vaikutusalueen kaivoista otettiin vesinäytteitä kuluneella viikolla. Ensimmäiset tutkimustulokset ovat valmistuneet. Osassa kaivoista havaittiin merkkejä haitta-aineesta. Pitoisuudet ovat pieniä. Haitta-aineen epäillään kulkeutuneen kaivoihin pintaveden välityksellä. Asia vaatii lisätutkimuksia. Alueella on aloitettu pohjavesi- ja maaperätutkimukset, joiden perusteella seurantaohjelmaa tarkennetaan.

Tuloksista on tiedotettu kaivojen omistajille.

Haitta-aineelle haiseva ja maistuva vesi ei sovellu talousvedeksi

MTBE:lle ei ole annettu Suomessa talousveden terveysperusteisia laatuvaatimuksia tai -suosituksia. Talousveden käytettävyyttä rajoittaa kemikaalin aiheuttama haju ja maku.Talousvedessä ei saa olla vierasta hajua tai makua. Haju varoittaa jo itsessään käytettävyydestä. Vettä ei pidä juoda eikä käyttää pesu- tai saunavetenä, jos hajun tuntee. Haju jää myös iholle. Tarkempia tietoja talousveden laadusta voi kysyä terveystarkastaja Marko Nyyssöseltä, p. 044 794 5330, marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7.4. kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia (MTBE), josta 35 tonnia valui maahan.

Linkit:

Lisätietoja:

Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4153, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi

Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 4718,
raija-leena.heino(at)mikkeli.fi


Alueellista tietoa