Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - MTBE-pitoisuudet Sarkavedessä jatkavat alenemistaan, veden käyttösuosituksia on muutettu (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi)

Vesinäytteiden ottoa on jatkettu viikolla 20 Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Näytteitä otettiin maanantaina 14.5.2018 ja keskiviikkona 16.5.2018.

Analyysitulosten perusteella Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat jo hyvin pieniä ja jatkavat edelleen alenemista. Pajulammessa, jonka kautta vesi valuu Sarkaveteen, pitoisuudet ovat pysyneet edellisen viikon tasolla. Vuohijärven pohjoisosan pitoisuuksissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viimeisen parin viikon aikana. Vuohijärven eteläosassa pitoisuudet eivät ole kasvaneet edellisestä viikosta.

Tarkkailuohjelmaa päivitetään havaintojen perusteella jatkuvasti. Seuraavan kerran näytteitä otetaan maanantaina 21.5.2018 ja tuloksista kerrotaan loppuviikolla 21. Näytteenottopisteiden sijainti ja  tutkimustulokset on esitetty VR Groupin verkkosivuilla (http://www.vrgroup.fi/kinni) löytyvällä kartalla. Karttaa päivitetään, kun uusia tuloksia saadaan.

Onnettomuuspaikan läheltä otetuissa pohjavesinäytteissä ja maanäytteissä on todettu selvästi kohonneita MTBE-pitoisuuksia.

Suomen ympäristökeskus on mallintanut MTBE:n leviämistä pintavesissä. Ennusteiden perusteella sekä Sarkaveden että Vuohijärven vesi palautuisi käyttökelpoiseksi kesän aikana. Todelliseen pitoisuuskehitykseen vaikuttavat keskeisesti sääolosuhteet, erityisesti sadanta.  

Haitan kestoon vaikuttaa se, ettei onnettomuuspaikan läheisyyteen padottu MTBE enää leviä ja haitta-aineen poistamiseksi tehdyt toimenpiteet onnistuvat. Onnettomuuspaikan lähellä ja sinne rakennetussa patoaltaassa MTBE:tä on edelleen runsaasti. Patoaltaan veden puhdistus on alkanut ja veden ilmastus Ojantauksenlammessa ja lampien välisissä ojissa jatkuu edelleen.

Veden käyttösuositukset

Pitoisuuskehitys Sarkavedessä on ollut suotuisa, joten veden käyttösuositus on pääosin purettu, itärantaa lukuun ottamatta. Vuohijärven eteläosassa pitoisuudet ovat pysyneet alhaisina eivätkä ole nousseet, joten vettä voi käyttää normaalisti.

Veden käyttöä ei suositella talous-, pesu- tai löylyvetenä seuraavilla alueilla:

  • Pajulampi
  • Sarkavesi: itäranta, noin kilometrin matkalla Pajulammen purkuojien läheisyydessä
  • Vuohijärvi: Voikosken ja Kinanselän välinen alue ja Kinansaaren itäpuoli Penttiniemeen asti

Vaikka kylmässä järvivedessä ei esiintyisi hajuhaittaa, häiritsevää hajua saattaa esiintyä, jos vettä lämmitetään esimerkiksi pesuvedeksi. MTBE:n haju muistuttaa kynsilakan poistoainetta.

Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuudet ovat niin pieniä, että vedessä voi uida ja sitä voi käyttää kasvien kasteluun, jos hajuhaittaa ei esiinny. Myös Sarkaveden ja Vuohijärven kaloja voi syödä. Terveyshaittoja tällä hetkellä todetut MTBE-pitoisuudet eivät aiheuta.

Pajulammessa uimista ei suositella.

Rantojen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kaivojen veden käyttöä ei suositella talous-, pesu- tai löylyvetenä seuraavilla alueilla:

  • Pajulampi
  • Sarkavesi: Pajulammen korkeudelta Voikoskelle (= Sarkaveden eteläosa)
  • Vuohijärvi: Voikosken ja Kinansaaren välinen alue ja Kinansaaren itäpuoli Penttiniemeen asti

Kaivovesien käyttösuositus ei ole muuttunut edellisestä viikosta. Tällä hetkellä kaivovesiä tarkkaillaan onnettomuusalueen lähialueilla. Ramboll on yhteydessä kiinteistönomistajiin, mikäli kaivotarkkailua laajennetaan nykyisestä. Jos kaivovedessä on vieras haju tai maku, voi havainnosta ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse ([email protected]) tai tekstiviestillä (0445182898). Kaivovesien pitoisuuskehitystä ei voida ennustaa mallintamalla, joten niiden käyttösuosituksia muutetaan vasta kun pitoisuudet on mitattu kaivokohtaisesti.

Mitään vettä ei tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy. Kaloja ei pidä syödä, jos niissä on poikkeuksellinen haju.  

Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (http://www.vrgroup.fi/kinni).

Talousveden jakelu

Talousvettä voi hakea seuraavista paikoista:

  1. Pajulampi: Mouhuntie 647, päivittäin klo 16-18
  2. Kuvala: Kuvalanranta 5, klo 18-19, viikonloppu 11-12
  3. Voikoski: Virrasalmentie 1988, klo 17-19, viikonloppuisin 14 – 16
  4. Orilampi: Voikoskentie 198 (Kouvola), päivittäin klo 8-16

Taustaa

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7.4., kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Lisätietoja:

VR:

VR:n palvelunumero 0203 32030 (ma-pe 8-18, la-su + juhlapyhät 10-14)

Etelä-Savon alue (Mäntyharju):

Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi

Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 4718, raija-leena.heino(at)mikkeli.fi

Terveystarkastaja Marko Nyyssönen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 5330, marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi (talous/kaivovesi)

Kaakkois-Suomen alue (Vuohijärvi):

Hydrobiologi Jouni Törrönen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Vuohijärveä koskevat kyselyt), p. 0295 029 296, jouni.torronen(at)ely-keskus.fi

Ympäristöjohtaja Hannu Friman, Kouvolan ympäristöpalvelut, p. 020 615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi

Ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen, Kouvolan ympäristöpalvelut, p. 020 615 8005, piritta.lehtonen(at)kouvola.fi (talous-/kaivovesi)


Alueellista tietoa