Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Öljylämmityksen vaihtajien avustuspäätöksiin tulee tauko – EU:n elvytysrahaa odotetaan käyttöön

Öljylämmityksen vaihtajille tarjottavan avustuksen kansalliset määrärahat on käytetty. Suosittua avustusta on hakenut lähes 19 000 pientalon omistajaa, ja avustukseen tähän saakka osoitetut kansalliset 37,92 miljoonan euron määrärahat ovat riittäneet noin 9 400 myönteiseen päätökseen. Avustukseen on varattu Suomen kestävän kasvun ohjelmassa EU:n elvytysvaroista vielä 65 miljoonaa euroa, joista riittää avustusta noin 15 000 kotitaloudelle.

Jonossa olevien yli 8 000 hakemuksen päätöksentekoa voidaan jatkaa, kun EU:n elvytyspaketin määrärahat vapautuvat käyttöön. Hakemuksia kuitenkin esikäsitellään Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa myös tauon aikana. Tavoitteena on, että avustuspäätösten tekeminen etenisi mahdollisimman ripeästi sen jälkeen, kun uudet määrärahat vapautuvat käyttöön.

Avustushakemusten käsittelyaika on suuresta hakemusmäärästä ja määrärahan ajoittaisesta loppumisesta johtuen tällä hetkellä 10–11 kuukautta.

Avustus on maksettu tähän mennessä 7 146 öljylämmityksen vaihtaneelle kotitaloudelle. Avustus maksetaan myönteisen avustuspäätöksen saaneille ja lämmitysremontin toteuttaneille varsin nopeasti. Maksatushakemuksen käsittelyyn kuluu keskimäärin vain kaksi viikkoa.

Hakemuksia voi edelleen jättää

Avustusta on myönnetty syyskuusta 2020 lähtien pientalojen omistajille, jotka poistavat öljylämmityksen ja korvaavat sen muulla lämmitysmuodolla. Tavoitteena on vähentää lämmittämisen ilmastovaikutuksia ja parantaa työllisyyttä.

Avustusta myönnetään 4 000 euroa kotitalouksille, jotka vaihtavat öljylämmityksen ilma-vesilämpöpumppuun, maalämpöön tai kaukolämpöön. Muihin ei-fossiilisiin lämmitysmuotoihin avustusta myönnetään 2 500 euroa.

Ympäristöministeriö ja Pirkanmaan ELY-keskus tiedottavat, kun avustuspäätösten tekeminen jatkuu. Ajantasainen hakemus- ja käsittelytilanne on nähtävillä ELY-keskuksen avustussivuilla. Koko maan avustushakemusten käsittely on keskitetty Pirkanmaalle.

”Hakemuksia otetaan edelleen vastaan, ja saammekin viikoittain noin sata uutta avustushakemusta”, kertoo ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Lue lisää

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Lisätietoja

Vesa-Pekka Heikkilä
ryhmäpäällikkö
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
p. 0295 036 324
vesa-pekka.heikkila@ely-keskus.fi