Tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa (Etelä-Savo)

Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Tietoa ja palveluja yrittäjille, palveluntuottajille sekä hanke- ja maaseututoimijoille on koottu tälle sivustolle.

Koronavirusepidemia aiheuttaa merkittäviä häiriöitä yritysten liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen. Parantaakseen maksuvalmiuttaan yritysten kannattaa ensin keskustella verottajan kanssa, jotta verotilityksiä voitaisiin siirtää. Seuraavaksi yritysten kannattaa ottaa yhteyttä omaan pankkiinsa ja Finnveraan saadakseen uutta käyttöpääomalainaa ja siirtääkseen mahdollisia lyhennyksiä ja korkoja tuonnemmaksi.

Sivun sisältö:
1.  Business Finland: Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa
2.  ELY-keskuksen rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa
3.  Yritysten kehittämispalvelut
4.  Finnveran poikkeustilanteen rahoitus
5.  Yksinyrittäjien tuki koronavirustilanteessa
6.  Yrittäjien oikeus työttömyyspäivärahaan
7.  TE-palvelut auttavat myös irtisanomis-, lomautus- ja muutostilanteissa
8.  Yritystukien ja kehittämishankkeiden maksatukset
9.  Neuvontaa yrittäjille ja yrityksille
10.  Kehittämishankkeet (ESR)
11.  TE-palvelujen palveluntuottajille
12.  Muita hyödyllisiä linkkejä
 

1. Business Finland: Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa

Business Finlandin rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€.

2. ELY-keskuksen rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheutamassa poikkeustilanteessa

ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä ympäri maata. ELY-keskuksille on myönnetty tähän lisärahoitusta. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta.

Sähköisen asioinnin linkki ja haku avautui 31.3.2020 ELY-keskusten verkkosivuilla.

Neuvontapalvelut

  • ELY-keskusten puhelinpalvelu (arkisin klo 9-15), puh. 0295 024 800
  • poikkeusrahoitus.ely(at)ely-keskus.fi
  • Sähköisen hakemuksen täyttämiseen liittyvää neuvontaa Yritys-Suomen puhelinpalvelusta (arkisin klo 9-16.15), puh. 0295 020 500.

ELY-keskusten yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön  kehittämisavustusta, alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi hakea normaalisti.

3. Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalveluihin tehdään muutoksia, jotta pk-yritykset voivat kehittää toimintaansa ja turvata toimintansa jatkuvuuden koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Erityisesti talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa tarjotaan apua juuri siihen, mihin yritys kokee apua tarvitsevansa. Keskeisin muutos liittyy palvelujen hinnoitteluun. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen tukitasoa nostetaan väliaikaisesti siten, että palveluista jää yritykselle maksettavaksi 30 euroa + alv/konsultointipäivä.

Palvelu voidaan poikkeustilanteen takia toteuttaa etäyhteyksien avulla. Jos etäyhteyksien käyttö ei ole mahdollista tilauksen sisällön tai muiden syiden vuoksi, ELY-keskus suhtautuu myönteisesti jatkoaikahakemuksiin.

Lisätietoa: Katriina Säisä, p. 0295 024 090, Tiina Väärä, p. 0295 024 104

4. Finnveran poikkeustilanteen rahoitus

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Heillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Asiakkaita suositellaan toimimaan seuraavasti:
1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
3. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.

Maksuohjelmamuutokset
Koronaviruksesta johtuvat poikkeusolot vaikuttavat useiden yritysten kassavirtaan negatiivisesti. Mikäli yrityksesi Finnveran vastuiden maksuohjelmissa pysyminen vaikeutuu, kannattaa luottojen maksuohjelmiin lähteä hyvissä ajoissa hakemaan muutosta.

  • Jos sinulla on pankkiluottoihisi takaus Finnverasta, ole yhteydessä omaan pankkiisi, Finnvera myöntää pankille luvan antaa 6 kuukautta lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Pankki hakee kaikki takauksiin liittyvät muutokset puolestasi.
  • Jos sinulla on lainaa Finnverasta, voit hakea 6 kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuk-sella sähköisessä asioinnissa.

Käyttöpääomatarpeet
Finnvera rahoittaa koronaviruksen aiheuttamia käyttöpääomatarpeita yhdessä pankkisi kanssa. Finnveran alkutakaus ja pk-takaus soveltuvat myös koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin. Jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus ei sovellu yrityksen tilanteeseen, Finnvera-takauksen avulla voidaan taata myös pk-yritysten koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita.

5. Yksinyrittäjien tuki koronavirustilanteessa

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa. Jos yksinyrittäjä on hakenut tukea kunnista, se otetaan myöhemmin huomioon haettaessa työttömyysturvaa.

6. Yrittäjien oikeus työttömyyspäivärahaan

Yksinyrittäjä ja freelancer voi jo ilmoittautua työnhakijaksi hakeakseen työttömyysturvaa koronavirusepidemiasta johtuen - työttömyysturvalausunnot annetaan työnhaun käynnistyspäivästä. Yksinyrittäjän ja freelancerin oma ilmoitus koronavirusepidemiaperusteesta riittää. Työnhaun aloituksella ja voimassa pitämisellä yksinyrittäjä ja freelancer varmistaa, että hänelle tullaan antamaan lausunto työttömyysetuudesta ensimmäisestä työnhaun käynnistämispäivästä alkaen.

Lisätietoa työnhakijaksi ilmoittautumisesta Etelä-Savon TE-toimiston uutisesta: Yksinyrittäjät ja freelancerit voivat jo ilmoittautua työnhakijaksi (te-palvelut.fi)
 

7. TE-palvelut auttavat myös irtisanomis-, lomautus- ja muutostilanteissa

Etelä-Savon TE-toimiston yrityspalvelu toimii normaalisti. Asiantuntijat auttavat aktiivisesti yrityksiä rekrytoinneissa, mutta myös mahdollisiin irtisanomisiin ja lomautuksiin liittyvissä muutostilanteissa.

Tavoitat Etelä-Savon TE-toimiston yritysasiantuntijat suoraan puhelimitse 0295 044 020. Palvelu on avoinna arkisin klo 9-16.

MessiLive.fi-lähetyksiä tehdään poikkeustilanteesta huolimatta. Lähetyksillä palvellaan työnhakijoiden ja työnantajien tarpeita. Lisätietoa tulevista lähetyksistä: messilive (messilive.fi).

Muutosturva työnantajan kannalta

Etelä-Savon TE-toimiston muutosturva-asiantuntija: Eija Ellonen, puh. 0295 044 034

Lomauttaminen

Henkilöstön kouluttaminen lomautusten aikana

TäsmäKoulutusta voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta. TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko ja liikevaihto tai tase.

Ota yhteyttä:
Mari Roikonen, p. 0295 044 013, mari.roikonen(at)ely-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus
Päivi Tamminen, p. 0295 044 147, paivi.tamminen(at)te-toimisto.fi, Etelä-SavonTE-toimisto.
 

8. Yritystukien ja kehittämishankkeiden maksatukset

Voit hakea nopeutettua maksatusta
Rahoittajat suhtautuvat pääsääntöisesti myönteisesti, mikäli haluat nopeuttaa kehittämisavustuksen tai muiden hankkeiden maksatusta.  Ole yhteydessä hankkeesi yhteyshenkilöön.

Koronan vaikutukset hankkeen sisältöön ja maksatukseen
Jos sinulla on kysyttävää kehittämishankkeeseesi tarvittavista muutoksista, ota suoraan yhteyttä hankkeesi yhteyshenkilöön. Klikkaa edellistä linkkiä Etelä-Savon ELY-keskuksen rakennerahasto-asiantuntijat.

Voit hakea muutosta hankkeeseesi asiointipalvelussa:

Sähköisen asioinnin neuvontaa ja palveluun liittyvää yleisneuvontaa tarjoaa Yritys-Suomen puhelinpalvelu, puh. 0295 020 500.

Maaseuturahoituksen yritystukien maksatukset ja vaikutukset hankkeen sisältöön

Maaseuturahastosta myönnetyissä yrityksen investointituissa maksatuksia on mahdollista hakea neljässä (4) erässä. Jos investointitukea on myönnetty koneisiin ja laitteisiin sekä rakentamiseen, maksatuksia on mahdollista hakea 4 erää koneet, laitteet ja kalusto sekä 4 erää rakentamista. Maksatusta on mahdollista hakea esim. pelkästään rakentamiseen tai koneisiin ja laitteisiin. Rakentamiseen myönnetyissä tuissa viimeisen erän suuruus tulee olla vähintään 20 % myönnetystä määrästä.

Maaseuturahaston yritystuki ja mahdolliset muutokset hankkeen sisältöön Maaseuturahaston yritystuensaajia pyydetään huomioimaan erityisesti hankkeen toteutusaika. Jos toteutusaika on päättymässä ja hanketta ei pystytä toteuttamaan loppuun tai hankkeen sisältöön tulee muutoksia, tulee yrityksen ottaa yhteyttä hankkeen käsittelijään.

Hankkeiden käsittelijät Etelä-Savossa:
   - Outi Kaihola, p. 0 295 024 047, outi.kaihola(at)ely-keskus.fi
   - Kristiina Laatikainen, p. 0 295 024 261, kristiina.laatikainen(at)ely-keskus.fi
   - Jukka Kotro, p. 0 295 024 057, jukka.kotro(at)ely-keskus.fi

9. Neuvontaa yrittäjille ja yrityksille

Talousapu-neuvontapalvelu
Jos joudut koronan takia talousvaikeuksiin, ota heti yhteyttä Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalveluun. Se neuvoo ja auttaa maksu- ja talousvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja tervehdyttämisen asiantuntijoita.

Palvelu on luottamuksellista, ja sen saa normaalin puhelun hinnalla. Puh. +358 295024880 (pvm/mpm). Palveluajat: maanantai-perjantai 9.00–16.00

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy: Apua koronaviruksen aiheuttamiin haasteisiin

Mikkelin seudun yrityksien koronalinja, ma-pe 8-16, p. 010 340 3080.
Talous- ja rahoitusneuvontaa Mikkelin seudun yrityksille, joille koronavirus on aiheuttanut liiketoiminnan häiriöitä. Käytössä on myös seudulla toimivien konsulttien verkosto, joka on lupautunut antamaan konkreettista, maksutonta apua auttamalla yrityksiä tekemään tarvittavia rahoitushakemuksia.

Tietopaketteja: Suomen Yrittäjät & kauppakamari

Suomen Yrittäjät on koonnut yrityksille kattavan tietopaketin koronaviruksesta ja sen vaikutuksesta yritysten toimintaan.

Neuvontaa on lisätty erityisesti työnantajien ohjeistukseen, talousvaikutuksiin, tukitoimiin ja korvaus- sekä sopimusasioihin liittyen.

Etelä-Savon kauppakamari:

Seudulliset asiantuntijat ja yrityspalvelut apunasi

10. Kehittämishankkeet (ESR)

Koronaviruksen takia peruuntuneista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset ja tilanteen huomioiminen hanketoteutuksessa

Alun perin hankepäätöksen mukaisten, koronaviruksen takia peruttujen matkojen, tapahtumien sekä koulutusten kulut ovat ESR- ja EAKR-hankkeille tukikelpoisia kuluja, mikäli niistä ei ole mahdollista saada palautuksia.

Jos poikkeustilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat erityisen suuria tai tilanne on muutoin tulkinnanvarainen, tulee toteuttajan olla yhteydessä hankkeen rahoittajatahoon. Rahoittaja voi harkintansa mukaan ottaa tilanteen huomioon hankkeen toimintasuunnitelmassa tai toiminta-ajassa.

Hankkeiden tulee käyttää harkintaa kaiken asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin.

Rahoittaja suosittelee vaihtoehtoisten toimintatapojen hyödyntämistä mahdollisuuksien mukaan (mm. verkkokoulutukset, striimaukset, tallenteet).

Hankkeen yhteyshenkilöksi on suositeltavaa vaihtaa hankkeen projektipäällikkö, jotta viestit tavoittavat oikean henkilön. Tietojen vaihto onnistuu Eurassa "yhteystietojen yllä- pito"-toiminnon kautta.
 

11. TE-palvelujen palveluntuottajille

ELY-keskuksen ohje palveluntuottajille:

12. Muita hyödyllisiä linkkejä

Valmistelussa rajoitus velkojan oikeuteen hakea yritys konkurssiin

Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksella tämä olettama tilapäisesti poistetaan. Maksukyvyttömyyden pitää olla pidempikestoista, jotta velkoja voi konkurssihakemuksen tehdä.

Korona-webinaarit yrittäjille (Suomen Yrittäjät)

Mitä yrittäjän pitää tietää koronaviruksen vaikutuksista omaan toimeentuloon ja yritystoimintaan? Suomen Yrittäjät järjestää yrittäjille tietoisku-webinaareja koronaongelmista selviämiseen. Webinaarit ovat avoinna myös ei-jäsenille ja ovat jälkeenpäin katsottavissa tallenteina.

Yrittäjät #Ostapieneltä Facebook-ryhmä (Suomen Yrittäjät)

Suomen Yrittäjät on luonut Yrittäjät #ostapieneltä Facebook-ryhmän koronatilanteesta selviytymiseen. Vertaistuen lisäksi tukemassa sekä lakineuvoja että terapeutti. Yrittäjien lakineuvoja vastaa kysymyksiin arkisin 15-20. Ryhmään voi liittyä osoitteessa:

Verohallinto tukee yrittäjiä – lue ohjeet

Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Maksujärjestelyä voi hakea uusin helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVero-palvelun kautta, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

Mitä teen, jos joudun karanteeniin, sairastun tai työni loppuvat?

MTK: Suosituksia maatilojen varautumiseksi

Koronaviruksesta elintarvikealan yrityksille, Ruokavirasto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työ- ja elinkeinoministeriö: kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta

 

 

Päivitetty

soita meille!

  • ELY-keskusten puhelinpalvelu (arkisin klo 9-15), puh. 0295 024 800
  • Sähköposti: poikkeusrahoitus.ely(at)ely-keskus.fi
  • Yritys-Suomen puhelinpalvelu (arkisin klo 9-16.15), puh. 0295 020 500