Työllisyyskatsaukset - Pirkanmaa

ELY-keskusten alueellisten työllisyyskatsausten ilme on uudistut. ELY-keskusten työllisyyskatsaukset on yhdenmukaistettu sisällöltään ja ulkoasultaan. Jatkossa kaikissa katsauksissa on samanlaiset grafiikat ja tilastot. Graafisen esitystavan rooli vahvistuu – katsaukset sisältävät jatkossa enemmän kuvioita kuin numeroita. Ensimmäiset uudistetut työllisyyskatsaukset julkaistiin tiistaina 23.2.2016, kun tammikuun työllisyyskatsaukset ilmestyvät.

Uudistuksella pyritään palvelemaan paremmin työllisyyskatsauksen käyttäjiä tarjoamalla helpommin tulkittavaa ja vertailukelpoista tilastotietoa. Esimerkiksi työllisyystilanteiden vertailu alueiden välillä on helpompaa kuin aiemmin. Myös koko maan työllisyyskatsauksesta löytyvät samat tiedot kuin alueellisista työllisyyskatsauksista.

ELY-keskusten tuoreimmat työllisyyskatsaukset löytyvät selainversioina samasta nettiosoitteesta. Kyseiseltä verkkosivulta voi mm. kopioida kuvioita ja ladata valitsemansa tilastotiedot omaan käyttöön. Samoin sivuilta voi ladata työllisyyskatsauksen pdf-muodossa.

www.temtyollisyyskatsaus.fi

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

Päivitetty

ota yhteyttä

Ennakointiasiantuntija Juha Salminen
puh. 0295 036 208