Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Yritystoiminta-aiheiset tiedotteet

Yritystoiminta-aiheiset tiedotteet

Sisälletyt portletit
Tiedotteita
null Pk-yritysbarometri: Yleiset suhdannenäkymät laimentuneet, mutta kasvuodotuksia on ilmassa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pk-yritysbarometri: Yleiset suhdannenäkymät laimentuneet, mutta kasvuodotuksia on ilmassa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Kevään 2020 Pk-yritysbarometrin mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä yleiset suhdannenäkymät ovat vaisut. Suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on laskenut nollan tuntumaan, hieman koko maata alhaisemmalle tasolle. Henkilökunnan määrän muutosodotukset ovat kuitenkin parantuneet viime syksystä samalle tasolle koko maan kanssa. Liikevaihdon odotetaan myös edelleen kasvavan ja pk-yritysten kasvuhakuisuus on lähtenyt nousuun.
 
Työvoiman saatavuus on pitkään ollut yritysten kasvun esteenä Pohjanmaan ELY-keskusalueella. Pk-yritysbarometrissa 16 prosenttia vastaajista kertoo työvoiman saatavuuden olevan merkittävä kasvun este, ja jopa 53 prosentilla työvoiman saatavuus rajoittaa yrityksen kasvua jossain määrin. Osuudet ovat hieman suurempia kuin koko maassa keskimäärin. Puolet vastaajayrityksistä pyrkii turvaamaan tarpeitaan vastaavan työvoiman saatavuutta panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto tarjoavat yrityksille mm. yhteishankintakoulutuksia (Täsmä- ja RekryKoulutus), joiden avulla voidaan nopeasti vastata yritysten työvoimapulaan. Koulutukset voidaan räätälöidä yritysten tarpeiden mukaan. Lisäksi Pohjanmaan ELY-keskus yhdessä TE-toimiston kanssa ovat vahvistaneet EURES-verkoston toimintaan, jolla pyritään lisäämään työperäistä maahanmuuttoa. Pohjanmaan ELY-keskus tekee keväällä 2020 osaamistarvekartoituksen, jolla pyritään muodostamaan kuva yritysten osaavan työvoiman tarpeen lyhyellä aikavälillä.

Ilmastotoimet eivät vielä innosta pohjalaisia pk-yrityksiä

Neljäsosa kaikista vastaajista uskoo ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien lisäävän liiketoiminnan haasteita. Pohjanmaan ELY-keskusalueen yritykset suhtautuvat ilmastotoimiin koko maan keskiarvoa nihkeämmin: lähes 40 prosenttia vastaajista ei ole toteuttanut ilmastovaikutuksia vähentäviä toimia ja 45 prosenttia ei aio toteuttaa niitä seuraavan vuoden aikana.

Kuitenkin reilu viidennes vastaajayrityksistä uskoo, että ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet luovat jonkin verran tai merkittävästi lisää mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Näistä vastaajista suuri osa panostaa yrityksen ilmastovastuullisuuteen ja uskoo sen vahvistavan liiketoimintaa tai tarjoaa teknologisia ratkaisuja, jotka vaikuttavat päästövähennyksiin. Monet vastaajat myös tarjoavat vähäpäästöisiä tuotteita ja osa etsii kasvumahdollisuuksia kierrätyksen ja uusiokäytön saralta. Suosituimpia liiketoiminnan ilmastovaikutuksia vähentäviä toimia ovat olleet kierrätyksen sekä yrityksen ja tuotannon energiakäytön tehostaminen.

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan pk-yritysbarometrin. Kevään 2020 pk-yritysbarometrissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen vastaajista palvelualojen yrityksiä oli yli puolet. Teollisuusyritysten osuus vastaajista oli 13 prosenttia, rakennusyrityksiä oli 16 prosenttia ja kaupan alan yrityksiä oli 15 prosenttia.

Lisätietoja antavat:

Finnvera Oyj, aluepäällikkö Päivi Kinnunen, puh. 029 460 2631
ELY-keskus, yritystutkija Henrik Broman, puh. 0295 028 545
Rannikko-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Hippi Hovi, puh. 050 551 3995
ELY-keskus, työelämä ja osaaminen -yksikön päällikkö Hanna Auronen, puh. 0295 028 539

 

 


Alueellista tietoa